Fler webbplatser

Lagar, regler och dokument som styr kommunen

Verksamheten i Hallstahammar kommun styrs av kommunallagen, olika speciallagstiftningar och lokala styrdokument. Under denna rubrik hittar du information om de vanligaste lagarna som kommunen har att rätta sig efter. Här har vi också samlat de styrdokument som de politiska nämnderna och kommunfullmäktige fattat beslut om. Det mest övergripande styrdokumentet är kommunens vision, som beskriver hur vi vill att Hallstahammar ska vara år 2025.