Fler webbplatser

Hjälp att bli självförsörjande

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24000

  Du som har en handläggare

  • Skicka meddelande
  • Ring din handläggare
   • Handläggarna har telefontid vardagar 08.30-09.30.

  Du som inte har en handläggare

  För att ha rätt till försörjningsstöd behöver du göra vad du kan för att försöka bli självförsörjande. Du har eget ansvar för att hitta lösningar på din situation, men vi kan komplettera det du gör och stötta med de kontakter, insatser och möjligheter vi har.

  Om du behöver återkommande försörjningsstöd kommer vi tillsammans göra en plan för hur du ska kunna försörja dig framöver. Planen är individuell och utgår från dig och dina behov och förutsättningar.

  Arbete eller utbildning

  Som arbetslös behöver du vara anmäld på arbetsförmedlingen, söka jobb aktivt och rapportera dina jobbaktiviteter till arbetsförmedlingen varje månad. Om du inte kan svenska behöver du läsa svenska för invandrare (SFI).

  Ett råd är att ställa barnen i kö till förskola och börja söka arbete i god tid om du riskerar att bli arbetslös och utan tillräcklig inkomst. Det gäller exempelvis vid:

  • föräldraledighet, sjukskrivning, utbildning eller anställning som du vet kommer ta slut, men även vid
  • timanställning eftersom en sådan anställning inte ger en säker inkomst

  Samarbete med Jobbcentrum

  Om du själv inte lyckas hitta ett jobb eller en utbildning kan du komma att få delta på kommunens Jobbcentrum för att där få hjälp att öka dina möjligheter till egen försörjning.

  På Jobbcentrum får du vägledning, arbetsträning och praktik och målet är att du ska få arbete. På Jobbcentrum finns även vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering för nyanlända samt budget- och skuldrådgivning.

  Mer information finns här på kommunens webbplats:

  Rehabilitering och behandling

  Om du har nedsatt hälsa, funktionsvariation eller sociala problem kan vi ge stöd genom samverkan med myndigheter, sjuk­vården eller andra instanser som är viktiga för dig. Vid hälso­problem jobbar vi bland annat med samordnad individuell plan (SIP) tillsammans med sjukvården. Om du har beroendeproblem samverkar vi med våra vuxenhandläggare och med vår öppenvård Vega. Oavsett orsaken till ohälsan eller problemen kan vi ofta hjälpa till med arbetsträning och annat stöd så att du på sikt kan få arbete och egen försörjning.

  Annan försörjning vid ohälsa

  Ibland är hälsoproblemen för stora för att du ska kunna arbeta och det kan bli nödvändigt att söka aktivitets- eller sjukersättning hos försäkringskassan. Då har vi ofta först haft samordnad individuell planering (SIP) och prövat med arbetsträning och andra insatser.