Fler webbplatser

Radon

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Radon märks inte eftersom den varken smakar, luktar eller syns. Men det kan vara skadligt för din och familjens hälsa, därför är det bra att mäta radon i bostaden med jämna mellanrum.

  Villa

  Vad är radon?

  Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas. Gasen bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller och bildar radondöttrar. Radon finns i marken, där det kallas för markradon. Markradon kan leta sig in i bostadshus via otätheter i exempelvis husgrunden. Radon finns också i vissa byggnadsmaterial av sten, lera och lättbetong, också kallat blåbetong.

  Radon kan även komma in i huset via dricksvattnet om du har en egen dricksvattenbrunn.

  För att minska risken att din hälsa ska påverkas negativt har Folkhälsomyndigheten angivit att radongashalten i inomhusluften inte bör överstiga riktvärdet 200 Bq/m³.

  Hur vet du om ditt hus har för höga radonhalter?

  För att ta reda på om radonhalten i ditt hus överstiger riktvärdet 200 Bq/m³ bör du göra en så kallad långtidsmätning. Mätningen ska göras någon gång mellan perioden 1 oktober - 30 april och ska pågå under minst två eller helst tre månader. Mätningen ger ett årsmedelvärde som kan jämföras med riktvärdet 200 Bq/m³.

  Du kan själv kontakta ett ackrediterat laboratorium för att beställa en radonmätning. De laboratorium som är ackrediterade av SWEDAC är:

  • Eurofins
  • Radonova
  • Radonanalys GJAB

  Radonbidrag

  Tidigare har du som småhusägare kunnat söka radonbidrag för radonsanering i din bostad. Från och med år 2022 går det inte längre att söka radonbidrag då staten inte längre avsatt medel för radonbidrag.

  Mer information

  Kommunens handläggare på bygg- och miljöförvaltningen svarar gärna på frågor om du undrar över radon. Du når hand­läggare genom att kontakta kundcenter, som hjälper dig vidare.