Fler webbplatser

Mål 1 - Ingen fattigdom

  Mål 1 - Ingen hunger

  Avskaffa all form av fattigdom överallt

  Kommunen är den aktör som bäst kan hitta och stödja personer som lever i fattigdom i Hallstahammar. Att utrota fattigdomen i alla dess former är grundläggande för en hållbar utveckling och en av de största och viktigaste globala utmaningarna världen står inför.

  Fattigdom innebär förutom de rent personliga ekonomiska konsekvenserna även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Särskilt utsatta är kvinnor och flickor.

  Agenda 2030 tydliggör att fattiga människor finns i alla världens länder. Mål 1 har ett särskilt fokus på de mest utsatta grupperna i samhället för att säkra deras mänskliga rättigheter.

  Kommunen har en viktig uppgift i att utveckla den lokala ekonomin för att skapa sysselsättning och öka inkomsterna för de mest utsatta.