Fler webbplatser

Styrelsen för Hallstahem

  Befattning: Hallstahems kundtjänst
  Telefon: 0220-774000
  E-post: info@hallstahem.se
  Besöksadress: Parkgatan 2, Hallstahammar

  Hallstahem är det kommunala bostadsbolaget som till hundra procent ägs av Hallstahammars kommun. Hallstahem har en politiskt sammansatt styrelse och leds av verkställande direktören.

  Hallstahem har ett fastighetsbestånd som består av ungefär 2 400 lägenheter och 300 lokaler. Intäkterna kommer uteslutande från hyror som hyresgästerna betalar. Bolaget får inga kommunala bidrag eller intäkter via kommunalskatten.

  Huvudkontoret finns på Parkgatan 2 i Hallstahammar.

  Hallstahems styrelsemöten är inte öppna för allmänheten och därför har bolaget valt att inte publicera mötesdatum och kallelser med dagordning på webben.