Fler webbplatser

För dig som är i behov av beroendevård

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24207

  På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

  Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

  Namn: VEGA Öppenvård
  Befattning: Beroende- och missbruksmottagning för vuxna. Stöd där våld i nära relationer förekommer.
  Telefon: 0220-24011
  E-post: vega@hallstahammar.se
  Besöksadress: Vegagatan 1G, Hallstahammar

  Om du inte får svar på telefon går det bra att tala in ett meddelande så blir du kontaktad.

  Hjälpen och stödet för att ta sig ur ett missbruk eller ett beroende planeras i samråd med dig som berörs och utformas utifrån din situation. Det är socialnämnden i Hallstahammars kommun som fattar beslut om hjälp och stöd när det gäller missbruk. Det är handläggare som arbetar i socialförvaltningens individ- och familjeomsorg som utreder och ger nämnden förslag på insatser att besluta om.

  Om du har en beroendeproblematik där du kanske använder alkohol, narkotika, droger eller beroende­framkallande mediciner eller har ett spelbeteende du inte har kontroll över är du välkommen att kontakta kommunens beroende- och missbruksenhet. Det finns flertalet behandlingsinsatser som kan vara lämpliga för att hjälpa dig ur din situation.

  Symbolbild för Vega öppenvård

  Öppenvård och stöd på hemmaplan

  Utgångspunkten är att stöd-, vård- och behandlingsinsatserna ska utgå från frivillighet. Vanligast är olika former av råd och stödinsatser, exempelvis samtalsstöd.

  Fem kostnadsfria samtal

  Kommunens enhet VEGA öppenvård erbjuder dig som har en missbruks-, riskbruks- eller beroende­problematik fem öppna samtal utan kostnad. Dessa fem samtal kräver heller inget biståndsbeslut.

  Biståndsbeslut för ytterligare insatser

  Önskar du efter de fem första samtalen på VEGA öppenvård fortsätta med fler samtal behöver du ansöka om stödinsatser för missbruksproblematik och få ett biståndsbeslut för insatsen.

  Andra stödinsatser som kan vara aktuella är boendestöd eller stödboende. Även dessa insater kräver biståndsbeslut.

  Du kan också ringa socialtjänstens mottagningstelefon eller kontakta VEGA öppenvård direkt för att få hjälp med ansökan.

  Behandling på behandlingshem

  Innan vård på behandlings­hem kan komma ifråga förutsätts att du prövat öppnare former av behandling eller att öppnare former av behandling bedömts som otillräckliga. Vård på behandlingshem ska ses som en del i ett längre vårdprogram och oftast föregås sådan vård av öppenvårdsinsatser på hemmaplan.

  På ett behandlingshem kommer du bort från din vanliga miljö och kan koncentrera dig helt på att bli av med ett beroende och ett missbruk. Du bor på hemmet under behandlingen, men fortsätter oftast jobba vidare med din problematik i din vanliga miljö när du behandlats klart på behandlingshemmet. Ofta har du kontakt med en behandlare under en period efter att du slutfört behandlingen på behandlingshemmet. Det finns behandlingshem med olika vårdprogram för att tillgodose olika behov.

  Ansökan om bistånd till behandling på institution görs av den enskilde via individ- och familjeomsorgen i Hallstahammars kommun.

  Missbruksbehandling med tvång

  I särskilda fall kan beslut om tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), fattas mot någons vilja om vårdbehovet så kräver. För avgiftning ansvarar sjukvården, familjeläkare, psykiatrin samt avdelning 91 vid Västmanlands sjukhus i Västerås. I de fall man har en anställning kan arbetsgivaren ansvara för de rehabiliterande insatserna.

  Förvaltningsrätten fattar beslut om tvångsvård

  Socialnämnden kan efter utredning besluta om att ansöka om vård enligt LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) och LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Förvaltningsrätten fattar efter ansökan beslut om någon ska vårdas mot sin vilja.

  Vid tvångsvård svarar Statens institutionsstyrelse för platser vid särskilda LVM-hem.

  Välkommen att kontakta kommunens socialtjänst om du har frågor om missbruksvård, behandling på behandlingshem eller tvångsvård. Du kan också ringa kundcenter som lotsar dig vidare till rätt person. Du kan vara anonym om du vill.