Fler webbplatser

Specialpedagogiskt stöd och extra insatser i grundskolan

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Skolan ska så tidigt som möjligt uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla om läs- och skrivförmåga, språkutveckling eller social utveckling.

  Ta reda på behovet och sätta in åtgärder

  När skolan upptäcker att en elev har svårigheter, kanske i något eller flera specifika skolämnen, genomförs en kartläggning för att ta reda på hur svårigheterna yttrar sig. Kartläggningen försöker också ta reda på och klargöra orsaken. Ofta är det skolans special­lärare eller special­pedagog som kartlägger elever med läs- och skrivsvårigheter, svårigheter för matematik­ämnet eller som har svårigheter med andra skolämnen.

  Vad orsaken än är ska skolan alltid stödja eleven på bästa sätt i sitt lärande. För att kunna göra det kan ett åtgärdsprogram behöva tas fram. I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behov eleven har, hur behoven ska tillgodoses, vilket särskilt stöd som kan behöva sättas in för att hjälpa och underlätta för eleven att nå kunskapsmålen. I åtgärdsprogrammet ska också finnas med hur åtgärdena ska föjas upp och utvärderas.

  Eleven och elevens vårdnadshavare ska alltid ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.

  Stödinsatser kan vara specialpedagogiskt stöd, fysiska anpssningar och hjälpmedel

  Utifrån vad kartläggningen visar ska eleven få det särskilda stöd hen behöver för att kunna nå kunskapsmålen.

  Det kan röra sig om anpassningar i klassrummet, stöd av resurslärare och speciallärare eller specialpedagog. Eleven kan få arbeta med dator, lärplatta, Daisyspelare eller andra hjälpmedel. Det finns digital tillgång till inlästa läromedel och pedagogiska program samt appar. Eleven kan också ha rätt till förlängd tid för att genomföra exempelvis uppgifter och prov, alternativt att redovisningar kan ske på flera olika sätt, exempelvis muntligt eller via film och ljud istället för skriftligt.

  Mer information och kontaktvägar

  Upplever du att ditt barn behöver stöd och har svårigheter att nå kunskapsmålen ska du i första hand kontakta barnets klasslärare eller mentor. Du kan också kontakta rektorn på barnets skola. Kommunvägledarna i kundcenter hjälper dig vidare till rätt person.