Fler webbplatser

Mål 17 - Genomförande och partnerskap

    Mål 17

    Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

    Omfattningen och ambitionen i Agenda 2030 kräver det globala partnerskapet för att säkerställa agendans genomförande. Det kommer att behövas ett intensivt globalt engagemang till stöd för genomförandet av agendan. Samarbete och samverkan på alla samhällsnivåer kommer vara helt avgörande för att lyckas uppnå målen.

    Aktörer på kommunal nivå har lång erfarenhet av samarbete internationellt. Kommunala partnerskap är en väg framåt att mobilisera kraft för agendans genomförande.

    Den kommunala nivån har även goda förutsättning för att utforma en sammanhållen politik som kan adressera vidden av utmaningar för att skapa en hållbar utveckling.