Fler webbplatser

Minnesproblematik och demens

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Några exempel på demenssjukdomar är Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. När du får en demenssjukdom kan både du och dina anhöriga få stöd och hjälp.

  En demenssjukdom innebär att du på olika sätt får svårt att minnas, tänka och förstå din omgivning. Vanliga symtom i början av en demenssjukdom är till exempel att du får svårt med närminnet, att hitta eller att utföra vardagssysslor. Det är din läkare på vårdcentralen som gör en demensutredning. Utredningen består av flera olika delar, till exempel provtagning och röntgen av hjärnan. En del av utredningen handlar om att utesluta andra orsaker.

  Vid en demenssjukdom finns olika former av stöd till dig och dina anhöriga. Syftet med stödet är att ni ska få kunskap om sjukdomen och dess symtom, kännedom om vilka stödresurser som finns tillgängliga för er och råd hur ni ska få vardagen att fungera.


  I Hallstahammars kommun har vi demensteamet som kan stötta och vägleda när någon drabbas av en demenssjukdom. Demensteamet består av:

  • Silviasystrar
   Silviasystrarna hjälper till att stötta och vägleda både den som är sjuk och dennes anhöriga. Stödet kan bestå av information, rådgivning, samtalsstöd och hjälp att hänvisa vidare till olika instanser, främst inom kommunen. Silviasystrarna arbetar också med utbildning och handledning för personal inom vård och omsorg, både individuellt och gruppvis.
  • Arbetsterapeut
   Arbetsterapeuten kan tipsa om olika hjälpmedel som kan hjälpa och underlätta din vardag. Exempelvis finns hjälpmedel som underlättar när du ska förflytta dig eller hjälpa dig att komma ihåg.
  • Anhörigkonsulenter
   Anhörigkonsulenternas arbete fokuserar på dig som stödjer och hjälper en närstående. Anhörigstödet kan bestå i råd, stöd och samtal – både enskilt och i grupp. Men anhörigstöd kan också vara att sätta lite guldkant på tillvaron och att göra något tillsammans med andra som befinner sig i liknande situation som en själv.
  • Undersköterskor på avlösarservice
   Avlösarservice innebär att en person för några timmar tar över omvårdnaden av din närstående, så att du som anhörig ska få avlastning och möjlighet att utföra egna aktiviteter och ärenden.

  Demensteamet samarbetar med bland annat kommunens biståndsenhet och vårdcentralen i Hallstahammar och Kolbäck.


  Kontaktuppgifter

  Befattning: Silviasyster med spetskompetens inom demensproblematik
  Telefon: 0220-24000
  E-post: demensteamet@hallstahammar.se
  Besöksadress: Parkgatan 4, Hallstahammar

  Du når våra Silviasystrar direkt på telefonnummer 0220‑244 56 eller 0220‑248 56.

  Befattning: Arbetsterapeut knuten till kommunens demensteam
  Telefon: 0220-24838

  Befattning: Anhörigkonsulent
  E-post: anhorigstod@hallstahammar.se

  Du når våra anhörigkonsulenter på direktnummer 0220‑247 28 eller 0220‑241 42

  Befattning: Avlösarservice
  Telefon: 0220-24465
  E-post: avlosarservice@hallstahammar.se
  Besöksadress: Parkgatan 4, Hallstahammar

  Namn: My Karlsson
  Befattning: Enhetschef för stöd i eget boende, hemtjänst område Kolbäck samt nattpatrullen
  Telefon: 0220-24306
  E-post: my.karlsson@hallstahammar.se
  Besöksadress: Eldsbodavägen 8, Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  I början av en demenssjukdom går det ofta bra att bo kvar hemma men när ditt omvårdnadsbehov ökar kan du behöva ansöka om insatser som till exempel hemtjänst, dagverksamhet, avlösarservice och växelvård. När omvårdnadsbehovet blir för stort kan du behöva flytta in på ett äldreboende.


  Läs mer om de olika insatserna:

  En demenssjukdom kan innebära att du får svårt att hantera din ekonomi. Du kan vända dig till Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd¹ för att ansöka om god man. En god man bevakar dina intressen och stödjer dig så att din ekonomi sköts.

  ¹ I varje kommun ska det finnas en överförmyndarnämnd, eller överförmyndare. Kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping och Surahammar har en gemensam överförmyndarnämnd, som heter Västra Mälardalens Över­förmyndar­nämnd. Överförmyndarnämnden och överförmyndarkansliet ligger i Köping och administreras av Köpings kommun.

  Levnadsberättelsen är ett viktigt arbetsverktyg för att kunna ge dig en personcentrerad vård. Personcentrerad vård innebär att du och inte demenssjukdomen är i fokus.


  Din levnadsberättelse gör att personalen inom äldreomsorgen eller hemtjänsten får lära känna dig, hur du vill bli bemött, vad du vill samtala om och vad som är meningsfullt för dig. I levnadsberättelsen kan du berätta om till exempel viktiga händelser i ditt liv, din uppväxt och familj, dina vanor och värderingar.


  Du kommer att få information om och erbjudas ett dokument där du kan skriva din levnadsberättelse i samband med att du får den insats du har beviljats. Du väljer själv vad du vill svara på och du kan ta hjälp av en anhörig eller en annan person för att fylla i dokumentet. Levnadsberättelsen kan kompletteras vartefter och den behandlas med sekretess.


  Tack på förhand att du delar med dig!