Fler webbplatser

Ledamöter i kultur- och fritidsnämnden

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kulturochfritidsnamnden@hallstahammar.se

  Postadress:
  Kultur- och fritidsnämnden
  734 80 Hallstahammar

  Kultur- och fritidsnämnden består av fem ledamöter. Ärenden förbereds av tjänstepersoner inom kultur- och fritidsförvaltningen. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

  Kultur- och fritidsnämndens ledamöter

  1. Reijo Tarkka (V) , ordförande, Reijo.Tarkka@hallstahammar.se
  2. Mikael Andersson (S), 2:e vice ordförande, Mikael.Andersson1@hallstahammar.se
  3. Eleonor Zeidlitz (MP), 1:e vice ordförande, Eleonor.Zeidlitz@hallstahammar.se
  4. Bertil Bredin (M), Bertil.Bredin@hallstahammar.se
  5. Vakant

  Kultur- och fritidsnämndens ersättare

  1. Kristina Nylander (V), Kristina.Nylander@hallstahammar.se
  2. Lennart Andersson (S), Lennart.Andersson@hallstahammar.se
  3. Latif Yosefi (L), Latif.Yosefi@hallstahammar.se
  4. Jan-Erik Fallberg (M), Jan-Erik.Fallberg@hallstahammar.se
  5. Inger Emterby Thuresson (KD), Inger.Thuresson@hallstahammar.se