Fler webbplatser

Ledamöter i kultur- och fritidsnämnden

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kulturochfritidsnamnden@hallstahammar.se

  Postadress:
  Kultur- och fritidsnämnden
  734 80 Hallstahammar

  Kultur- och fritidsnämnden består av sju ledamöter. Ärenden förbereds av tjänstepersoner inom kultur- och fritidsförvaltningen. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

  Kultur- och fritidsnämndens ledamöter

  1. Jouni Ståhlhane (C), 1:e vice ordförande, Jouni.Stahlhane@hallstahammar.se
  2. Jenny Hödefors (S), ordförande, Jenny.Hodefors@hallstahammar.se
  3. Anna-Karin Folkesson (S), 2:e vice ordförande, Anna-Karin.Folkesson@hallstahammar.se
  4. Maria Blomberg (L), Maria.Blomberg@hallstahammar.se
  5. Bertil Bredin (M), Bertil.Bredin@hallstahammar.se
  6. Kristina Nylander (V), Kristina.Nylander@hallstahammar.se
  7. Claes Gustavsson (SD), Claes.Gustavsson@hallstahammar.se

  Kultur- och fritidsnämndens ersättare

  1. Ewa Wilhelmsson (C), Ewa.Wilhelmsson@hallstahammar.se
  2. Owe Nilsson (S), Owe.Nilsson@hallstahammar.se
  3. Mikael Andersson (S), Mikael.Andersson1@hallstahammar.se
  4. Hayfaa Dabbagh (S), Hayfaa.Dabbagh@hallstahammar.se
  5. Anita Vestin Brodd (M), Anita.VestinBrodd@hallstahammar.se
  6. Inger Emterby Thuresson (KD), Inger.Thuresson@hallstahammar.se
  7. Carolyn Karlsson (SD), Carolyn.Karlsson@hallstahammar.se