Fler webbplatser

Medling vid brott

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Medling är ett frivilligt möte mellan den som har begått ett brott och den som har blivit utsatt för brottet. Mötet sker tillsammans med en opartisk medlare.

  Syftet med medling är att minska de negativa följderna av ett brott. Brottsoffret får möjlighet att bearbeta sina upplevelser samt ställa frågor till gärningsmannen. Gärningsmannen får i sin tur möjlighet till ökad insikt om brottets konsekvenser.

  Kommunen måste erbjuda medling till unga, under 21 år som begått brott

  Det är i första hand polisen, socialtjänsten eller frivården som föreslår när det kan vara lämpligt att medla. Förslag om medling kan också komma från brottsofferjouren, skolan, föräldrar eller från parterna själva.

  Kommunerna erbjuder medling i första hand när gärningsmannen är 12-21 år. Brottet ska vara polisanmält och gärningsmannen ska ha erkänt delaktighet i gärningen. För att det ska bli en medling är förutsättningen att båda parter frivilligt vill delta i medlingen.

  Så här fungerar en medling

  Mötet leds av en opartisk och utbildad medlare och målet med samtalet är att båda parterna ska få en förståelse för brotts­händelsen och dess konsekvenser.

  • Medlaren träffar först gärningsmannen och brottsoffret var för sig för att undersöka förutsättningarna för medling. Medlaren går detaljerat igenom hur ett möte går till, samt tar reda på hur parternas inställning till mötet är.
  • Efter första träffen med medlaren kan parterna bestämma sig för om de vill genomföra en medling eller inte.
  • När båda parterna bestämt att de vill träffas bestäms tid för ett möte.
  • Under medlingen ska båda parterna få komma till tals.

  Ett medlingsmöte ersätter inte åtal eller rättegång. Medlingsverksamheten sker i samverkan med polis, socialtjänst och åklagare så att medlingsmötet sker vid lämplig tidpunkt, med tanke bland annat på rättsprocessen.

  Medlarna är utbildade via Brottsförebyggande Rådet och arbetar under sekretess.