Fler webbplatser

God man, förvaltare, förmyndare

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Västra Mälardalens överförmyndarkansli
  Telefon: 0221‑259 35
  E-post: overformyndarnamnden@koping.se
  Besöksadress: Barnhemsgatan 2, Köping.

  Telefontid
  Måndag-torsdag ­kl. 10.00-12.00

  Drop-in: Fredag kl. 10.00-12.00

  Postadress
  Köpings kommun
  Överförmyndarkansliet
  731 85 Köping

  Webbplats
  www.koping.se/godman

  Uppdraget som god man, förvaltare och förmyndare finns till för att personer inte ska drabbas av ekonomisk och rättslig förlust; den som inte själv kan ta hand om sin ekonomi och sina intressen ska inte påverkas negativt av det. Det är Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd som ansvarar för att utreda behovet av god man, förvaltare och förmyndare, och sedan kontrollera så att uppdragen sköts.

  Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan ta hand om sin ekonomi och bevaka sina intressen, kan ansöka om att få en god man.

  Att ha en god man är en frivillig hjälp. Den som har en god man har fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga – personen kan exempelvis ingå och säga upp avtal, inklusive ta tillbaka sin önskan om att ha en god man.

  Ibland räcker det inte med en god man, utan det behövs en förvaltare. Då ska personen som behöver hjälp också vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom. En förvaltare får bara utses när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp.

  Att ha en förvaltare är en tvångsåtgärd. Den som har en förvaltare mister helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga, och får exempelvis inte själv ta ut pengar eller teckna nya avtal.

  Förmyndare har den som är under 18 år. I de allra flesta fall är förmyndaren den som är förälder, men i särskilda fall kan det utses en annan förmyndare.

  En särskilt förordnad vårdnadshavare utses om ett barns föräldrar är avlidna eller inte kan utöva vårdnaden, till exempel på grund av sjukdom eller fängelsestraff. Ensamkommande barn ska få en särskilt förordnad vårdnadshavare när de fått uppe­hålls­­tillstånd.

  I varje kommun ska det finnas en överförmyndarnämnd, eller överförmyndare. Kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping och Surahammar har en gemensam Överförmyndarnämnd, som heter Västra Mälardalens Över­förmyndar­nämnd.


  Överförmyndarnämndens uppdrag är

  • att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare (ställföreträdare)
  • utreda behovet av ställföreträdare
  • rekrytera och utbilda ställföreträdare

  Överförmyndarkansliet är utförare och hjälper nämnden med sakkunskap. Kansliet är geografiskt placerat i Köping. På kansliets webbsidor kan du läsa mer om bland annat:

  • hur du ansöker om god man eller förvaltare
  • vilka möjligheter det finns att få hjälp utan att ha god man
  • information till dig som är god man eller förvaltare
  • hur du anmäler intresse för att bli god man eller förvaltare