Fler webbplatser

Insatskatalogen - verktyg för att hitta utbudet av stödinsatser

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: jobbcentrum@hallstahammar.se
  Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

  Insatskatalogen är ett sökinstrument som du kan använda för att hitta arbets­marknads- och utbildnings­insatser. Verktyget hjälper dig få fram vilka olika insatser som kommunen, arbetsförmedlingen och region Västmanland kan erbjuda personer som behöver stöttning för att kunna försörja sig själva.

  I katalogen finns olika insatser och verksamheter som drivs av såväl kommuner, landsting eller regioner, arbetsförmedlingen och även vissa privata aktörer. Det gemen­samma syftet med alla insatser är att de ska leda till att deltagarna kommer i arbete eller börjar studera, alternativt närmar sig det målet.

  Insatskatalogens logotyp

  Sök och få ett individuellt resultat

  Du söker i insatskatalogen utifrån hur din situation ser ut och anger:

  • vad som är din nuvarande försörjning och
  • hur gammal du är

  Katalogen ger en första orientering

  Verktyget Insatskatalogen kan inte fullt ut berätta vem som kan få ta del av en särskild insats och inte heller berätta vilken insats som är "bäst" för just dig. Verktyget ger dig en första orientering om vilka insatser som finns. När du gjort din sökning bör du därefter rådfråga din handläggare för att få mer information om eventuell medverkan. Verktyget gör heller inte anspråk på att vara heltäckande utan nya insater läggs till vartefter.

  Insatskatalogens logotyp