Fler webbplatser

Anlägg, ändra eller åtgärda ditt avlopp

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  På den här sidan finns information om hur du gör för att anlägga, åtgärda eller ändra ett enskilt avlopp. Tänk på att skicka in din ansökan eller anmälan i god tid eftersom det kan ta några veckor innan du får ditt tillstånd. Tänk också på att inte köpa en produkt innan du fått ett beslut om tillstånd. Om produkten du ansöker om inte lever upp till reningskraven kan du få ett så kallat avslag. Det betyder att du inte får använda den. Du får ingen ersättning för att du köpt in en produkt innan du fått ett tillstånd. 

  Om du behöver anlägga ett nytt eller åtgärda ditt befintliga avlopp behöver du först fundera över vilken typ av renings­teknik du vill använda dig av. Det finns flera olika typer av avloppsanläggningar som passar mer eller mindre bra utifrån de förutsättningar som finns på din fastighet. Innan du bestämmer dig bör du också kontrollera att den lösning du valt svarar mot de krav som finns.

  När du har valt vilken typ av reningsteknik du vill använda och kontrollerat att den uppfyller de reningskrav som ställs på din fastighet ska du komma in med en ansökan till bygg- och miljöförvaltningen. Du kan också behöva informera dina grannar om vad du planerar att göra. Tillsammans med din ansökan behöver du då skicka med ett intyg som visar att du har informerat dina grannar (grannintyg).

  Ibland händer det att du behöver göra en ändring på ditt befintliga avlopp. Det handlar ofta om en mindre ändring, som att du exempelvis behöver byta ut din slamavskiljare. Då behöver du inte ansöka om ett nytt tillstånd utan endast anmäla om ändring till oss på bygg- och miljöförvaltningen.

  Har du exempelvis en sommarstuga och vill ha en annan avloppslösning än just WC ska du anmäla det till bygg- och miljönämnden. Det kan bland annat vara en mulltoalett, utedass eller förbränningstoalett.

   

  För dessa typer av avloppslösningar behöver du ofta ha latrinhämtning eller eget omhändertagande av latrin.

  Om du har en annan avloppslösning för toaletten kanske du i alla fall behöver en avloppsanordning för ditt bad-, disk- och tvättvatten. Har du enbart bad-, disk- och tvättvatten ställs inte samma reningskrav som för en avloppslösning dit en WC är kopplad. Oftast räcker det med en slamavskiljning och att vattnet leds ned i någon typ av enklare infiltration eller markbädd. Tänk på att du behöver göra en ansökan till bygg- och miljönämnden för installation av avloppsanläggningar för bad-, disk- och tvättvatten. Du använder samma ansökningsblankett som för anläggning av vanliga avloppsanordningar ovan.

  1. Skicka in ansökan eller anmälan. När du bestämt dig för reningsteknik behöver du skicka in en ansökan eller anmälan till oss.
  2. Platsbesök. När vi tagit emot din ansökan eller anmälan tar vi kontakt med dig för att boka in ett platsbesök. Under platsbesöket görs en bedömning om den föreslagna lösningen är lämplig utifrån de förutsättningar som finns på fastigheten.
  3. Tillstånd. När allting ser okej ut och ingenting behöver kompletteras får du ett skriftligt tillstånd från oss. Först när du fått det skriftliga tillståndet kan du börja anlägga det enskilda avloppet. Tänk på att du behöver fylla i en kontrollplan och fotodokumentera anläggandet. Kontrollplan och fotografier ska skickas in till bygg- och miljöförvaltningen när anläggningen är klar. Kontrollplanen skickar vi med i tillståndsbeslutet.
  4. Slutkontroll. Vi behöver göra en slutkontroll innan jordmassor läggs över anläggningen. Kom därför ihåg att kontakta oss när anläggningen börjar bli klar.

  Hallstahammars kommun strävar efter att erbjuda medborgare, kunder och brukare tjänster med hög kvalitet. Våra tjänstegarantier är till för att tydliggöra vad du kan förvänta dig av Hallstahammars kommun.