Fler webbplatser

Stöttning av en kontaktperson

  En kontaktperson kan ge dig möjlighet att träffa andra och göra saker som du själv vill. Det kan handla om att gå på bio, gå ut och äta, promenera, träffas hemma hos varandra, eller baka tillsammans.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

  Direktnummer: 0220‑243 28 eller 0220‑248 13.

  För att besöka handläggare behöver du boka en besökstid. Får du inte svar på LSS-handläggarens telefon kan du ringa till kundcenter, tfn. 0220‑240 00 som hjälper dig vidare.

  Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ett sådant stöd kan vara rätten till en kontaktperson – en kompis att göra saker med på fritiden helt enkelt.


  Ansök om att få en kontaktperson enligt LSS

  Om du vill få en kontaktperson kontaktar du en LSS-handläggare. Du kan också skicka in en ansökningsblankett som du hittar här på webbsidan. Handläggaren kollar om du behöver en kontaktperson och fattar ett beslut. Beslutet ska vara skriftligt så att du kan överklaga om du inte är nöjd.


  Det är du själv som bestämmer om du vill ha en kontaktperson. Och du måste själv ansöka om det. Du som är under 15 år, eller inte kan söka själv, kan få hjälp av en vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare att göra det.

  Du har rätt att godkänna vem som blir din kontaktperson. Det är du som till slut bestämmer vem du vill ha som kompis!

  När din ansökan kommit in tar en LSS-handläggare kontakt för ett personligt möte. Du är också välkommen att kontakta kommunens LSS-handläggare om du har frågor om hur du ansöker.


  Att ha en kontaktperson kostar inget

  Kontaktperson är kostnadsfritt för dig som beviljas hjälp. Att ha en kontaktperson går att kombinera med insatsen bostad med särskild service om det behövs. En kontaktperson kan vara ett sätt för dig att träffa andra personer än omsorgs­personalen och andra i ditt boende.


  Mer information

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24207

  På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

  Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

  Även med socialtjänstlagens hjälp kan du som inte omfattas av LSS men ändå har behov av socialt stöd, ha rätt till en kontaktperson. Det kan handla om att kontaktpersonen stöttar dig i allt från socialt umgänge (att vara en kompis) till hjälp vid myndighetskontakter.

  Ansök om att få en kontaktperson enligt SoL

  Om du vill få och känner att du behöver en kontaktperson ringer du socialtjänstens mottagningstelefon för att boka in ett möte med en handläggare. Handläggaren gör en bedömning om du kan ha rätt till en kontaktperson utifrån vad socialtjänstlagen (SoL) säger, och fattar därefter ett beslut. Beslutet ska vara skriftligt så att du kan överklaga om du inte är nöjd.

   

  Du har alltid rätt att godkänna vem som blir din kontaktperson. Det är du som till slut bestämmer vem du vill ha som kontaktperson. Att ha en kontaktperson är gratis för den som beviljats det.