Fler webbplatser

Solenergi

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi sammanlagt konsumerar på ett helt år! Idag kan energin i solens strålar tas tillvara på huvudsakligen två olika sätt. Antingen kan solens strålar omvandlas till el med hjälp av solceller eller till värme med hjälp av solfångare.

  Solel – elektricitet producerad av solen med hjälp av solceller

  Till år 2040 ska Sverige ha ett helt förnybart elnät och solkraft beräknas stå för 5 till 10 procent av försörjningen. Idag står solcellerna för knappt 0,1 procent men är den starkast växande sektorn.

  Producera din egen el med solceller

  Att installera solceller kan vara enkelt. Om du har ett tak som inte är skuggat och inte vätter mot norr så har du goda förut­sättningar.

  Den el som du producerar kan du antingen förbruka själv eller mata in på elnätet. Det är vanligt att fastighetsägare förbrukar sin egenproducerade el i vissa perioder, och levererar ut el på elnätet när produktionen är större än förbrukningen. Det kallas överskottsel. Den som levererar överskottsel kallas mikroproducent.

  Innan du sätter upp en solcellsanläggning behöver du kolla upp och göra några saker:

  Solvärme – värme producerad av solen med hjälp av solfångare

  I solfångaren omvandlas solens strålar till värme, till skillnad från solceller där solenergin omvandlas till elektricitet. Eftersom solvärme finns i stora mängder främst under sommarhalvåret är det alltid ett komplement till en annan värmekälla. Ofta används solfångare för att värma varmvatten under sommarhalvåret, men väljer du ett kombisystem kan solen även bidra till uppvärmning under vår och höst.

  Mer information

  Har du frågor om solenergi, solceller och solfångare är du välkommen att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare. Det är kostnadsfritt att få råd.