Fler webbplatser

Delårsrapporter

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Nicklas Erngren
  Befattning: Chef för ekonomi- och finansavdelningen (ekonomichef)
  Telefon: 0220-24021
  E-post: nicklas.erngren@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  För att löpande följa och följa upp måluppfyllelse för verksamheterna och hur den ekonomiska ställningen ser ut och hur budgeten följs sammanställer kommunen och nämnderna delårsrapporter. Delårsrapporten visar läget till och med augusti månad. Det är kommunfullmäktige som godkänner delårsrapporterna.

  Delårsrapport – utfallet till och med augusti