Fler webbplatser

Anläggningar och lokaler att nyttja och hyra

Här hittar du information om de anläggningar och lokaler som finns i kommunen för uthyrning till föreningar, organisationer och privatpersoner. Det är kultur- och fritidsförvaltningen och Föreningsbyrån som ansvarar för uthyrning och bokningar av de flesta lokalerna. Det finns även lokaler som hyrs ut av föreningar, organisationer, företag eller enskilda personer.

Bokning av lokal och hantering av nycklar

Du bokar i de flesta fall lokalen via föreningsassistenten på föreningsbyrån. Det går bra att ringa eller mejla din bokning.

Viktigt är att boka in tid för nyckelutlämning i god tid innan du ska använda lokalen du bokat. Nyckelutlämning sker enbart efter överenskommen tid.

Återlämning av nycklar sker i brevlådan utanför föreningsbyråns kontor under Kulturhusets öppettider.

 • Respektera och följ anvisningar om det maxantal personer som får vistas samtidigt i lokalen.
 • Tider enligt kontrakt ska följas.
  • Omklädningsrum får användas 15 min före och efter bokningstiden.
  • Städning sker inom bokad tid.
 • Hyresgäst ansvarar för att inga obehöriga vistas i lokalen under bokningen.
  • Var noga med att entrédörrar är stängda och låsta.
  • Personer som tillhör andra aktivitetsgrupper får invänta sin ledare som släpper in dem i lokalen.
 • Ansvarig ledare ska vara i hallen under hela bokningen och får inte lämna ifrån sig sin tagg/nyckel. Ledaren kommer först och går sist.
 • Hyresgäst ansvarar för att ledare och utövare på plats följer reglerna.
 • Rök- och alkoholförbud gäller i alla lokaler samt runt hela huset.
 • Endast inneskor som inte orsakar skada på golvet får användas.
 • Endast bollar avsedda för inomhusbruk får användas.
 • Kultur- och fritidsförvaltningen fråntar sig allt ansvar för person- och egendomsskada i samband med bokning av lokal.

Innan hyresgäst lämnar lokalen efter bokat pass

 • Ledaren ansvarar för att alla redskap och utrustning står på sin plats samt att städning utförts enligt lokalens städinstruktion när det bokade passet avslutats. Allt skräp ska vara slängt i papperskorg!
 • Alla fönster ska vara stängda. Duschar, vattenkranar och bastuaggregat ska vara avstängda.
 • Sista hyresgäst ansvarar för att all belysning är släckt och att alla dörrar är stängda och låsta. Är du osäker, släck och lås alltid efter dig.

Städrutiner i sam­band med hyra av tränings­lokal

Varje hyresgäst ska städa efter sig. Hyresgästen har ansvar för att lokalen hålls ren och inte är en källa till smittspridning. Städning ska ske inom den bokade tiden och måste vara färdig när nästa hyresgäst anländer.

 

Direkt efter varje träningsmoment:

 • Torka av redskapet du använt direkt efter användning. Använd torkpapper och rengöringsmedel (finns i blomsprutan). Viktigt att du slänger papperet i papperskorgen efter att du använt det.

När träningspasset avslutats:

 • Moppa av golvet med engångsmopp efter träningen. Moppen kan användas torr eller lätt fuktig. Släng moppen i papperskorgen, gärna instängd i en hopknuten plastpåse.
 • Torka av kontaktytor, som lysknappar, handtag m.m, med torkpapper och rengöringsmedel (finns i blomsprutan).
 • Rengör lysknappar, handtag, vattenkran och spolknapp på toaletten. Släng papperet i papperskorgen.

Kom ihåg att meddela föreningsbyrån direkt om något material tar slut eller saknas. Berätta också om lokalen inte är ordentligt städad eller om något är trasigt när du kommer till ditt bokade pass.

 

Skadegörelse och misskötsel

 • Om skadegörelse eller misskötsel har skett när hyresgäst kommer till lokalen ska detta rapporteras snarast. Gärna direkt via mejl tillsammans med foton och tidpunkt. Meddela även om städutrustning eller annat material i lokalen saknas. Senast första vardagen efter incidenten ska det rapporteras till föreningsbyrån.
 • Första gången hyresgäst gör ett mindre regelbrott får hyresgästen en varning. Andra gången blir hyresgästen avstängd från lokalbokning hos kultur- och fritidsförvaltningen i tre månader. Kultur- och fritidsförvaltningen förbehåller sig rätten att stänga av en hyresgäst en längre period vid grövre misskötsel.
 • Hyresgäst som orsakar skador i lokalerna eller extra städ- eller saneringsbehov kommer att debiteras för detta.