Fler webbplatser

Grannsamverkan

  Befattning: Kommunpolis
  Telefon: 010-5675215

  Befattning: Kommunledningssekreterare
  Telefon: 0220-24014
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och kommunen och är en metod att minska vardagsbrottsligheten.

  Syftet med grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt ge kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

  Kontakta kommunpolisen om du vill starta grannsamverkan i ditt bostadsområde

  Du som är intresserad av att starta grannsamverkan eller vill ha mer informtion är välkommen att kontakta kommunpolisen. Kommunledningssekreteraren kan också lämna information.

  Det material som behövs för att komma igång på plats tillhandahålls av polisen, som medverkar vid uppstart av lokala grannsamverkansgrupper.

  Kontaktombud är länken till polisen och kommunen

  Kontaktombudet är länken mellan polisen och de som bor i området. Utskick med aktuell information skickas vid behov ut till ombuden från polisen. En viktig del inom grannsamverkan är att information därefter sprids vidare ut till de boende av kontaktombuden. Polisen och kommunen ordnar och bjuder in ombuden till informationsträffar cirka två gånger per år.

  Ring polisen och anmäl brott

  Vid pågående brott ska alltid polisen kontaktas på 112. Tips om brott lämnas till polisen på telefon 114 14.