Fler webbplatser

Uppleva och göra

Dansmanifestation på Hammartorget

Hitta till biblioteket, museer, badplatser och friluftsområden. Arrangera evenemang, boka idrottshallar och söka föreningsstöd. Kolla fritidsgårdarnas, badhusens och Skantzöbadets öppettider och se vad som händer på Kulturhuset.

Viktig information om verksamheterna i Kulturhuset under hösten 2019 och våren 2020

På grund av ett omfattande arbete med att åtgärda brister i Kulturhusets ventilations- och värmesystem så kommer Kulturhuset att vara stängt från och med den 16 september till och med sen vår 2020.