Fler webbplatser

Kommunala handikapprådet

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Det kommunala handikapprådet (KHR) består av ledamöter som företräder grupper med personer som har olika funktionsnedsättningar, med särskilda intressen och behov. I rådet ingår även förtroendevalda politiker.

  Det kommunala handikapprådet är för närvarande vilande.

  Påverka för utveckling och förbättring

  Syftet med rådet är att ge möjlighet till påverkan och inflytande över lokala frågor som berör området funktionsnedsättning, funktionsvariationer och funktionshinder. I rådet ges möjlighet att diskutera utveckling och förbättring för personer med nedsatt eller varierad funktionsförmåga.

  Representanter från olika grupper

  I kommunala handikapprådet ingår en ledamot från vardera kommunstyrelsen, social-och arbetsmarknadsnämnden och tekniska nämnden. Majoritetsledamot från kommunstyrelsen har ordförandeposten.

  Förutom de förtroendevalda politikerna består rådet av personer som företräder sina respektive organisationer, exempelvis synskadades riksförbund eller reumatikerföreningen. 

  Minst tre möten per år

  Rådet sammanträder vid behov men minst tre gånger per år. Rådet är ett referensorgan, som inte behöver vara enigt och av samma uppfattning i de frågor som diskuteras och tas upp. Hallstahammars kommuns kommunala handikappråd regleras inte av kommunallagens bestämmelser.