Fler webbplatser

Läs mer om hur kommunen arbetar med kvalitet och uppföljning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Ulrika Jonsson
  Befattning: Områdeschef för kundcenter, nämndkansli samt strategisk utveckling och planering (enhetschef även för strategisk utveckling och planering)
  Telefon: 0220-24674
  E-post: ulrika.jonsson@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Vi arbetar ständigt för att förbättra och vidareutveckla kvaliteten i den kommunala verksamheten. Redovisning och uppföljning av kvalitet pågår hela tiden och sker både inom de olika verksamheterna och genom jämförelser med andra kommuner.

  Jämför och få översikt över kommunens verksamheter

  Alla kommuner och regioner i Sverige rapporterar in data om sina verksamheter till olika myndigheter, till exempel Statistiska centralbyrån (SCB), Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Uppgifterna kan vara olika nyckeltal, resultat av undersökningar och enkätsvar. Dessa data visar exempelvis:

  • en kommuns demografi (befolkningsstatistik),
  • hur mycket olika tjänster kostar, (bygglov)
  • hur lång tid det tar att få en tjänst utförd i kommunen (plats i förskola) eller
  • hur nöjda invånarna är med olika tjänster och verksamheter (äldreomsorg)

  Uppgifterna samlas i Kolada

  Alla dessa data samlas i kommun- och landstingsdatabasen, Kolada. Våra förtroendevalda politiker samt tjänstepersoner i organisationen använder sig av dessa data för att följa upp, analysera, utveckla och styra kommunens verksamhet mot de uppsatta målen.

  Här kan även du titta på resultat från Hallstahammars kommun och alla andra kommuner och regioner i Sverige. Du kan även jämföra Hallstahammars resultat med andra kommuners resultat.