Fler webbplatser

Olika gymnasieprogram och behörighet till gymnasiet

  Det finns 18 nationella program inom gymnasieskolan. Tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. För att få söka till ett nationellt program i gymnasieskolan måste du ha slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning. Du får inte ha gått klart någon annan gymnasieutbildning innan och du måste börja utbildningen senast sista juni det år du fyller 20 år.

  Det finns högskoleförberedande program och yrkesprogram inom gymnasieskolan. För dig som saknar gymnasiebehörighet finns också olika introduktionsprogram. Då Hallstahammars kommun inte har någon gymnasieskola som erbjuder nationella program finns istället ett samverkans­avtal med Västerås stad. Det avtalet innebär att du söker både till yrkesprogrammen samt de högskoleförberedande programmen på samma villkor som elever i Västerås Stad.

  Yrkesprogrammen ska förbereda dig som elev för yrkeslivet och leda till skicklighet i yrket. Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana. Alla elever på ett yrkesprogram har också rätt att välja de kurser som krävs för att uppnå grundläggande högskolebehörighet.

   

  För att komma in på ett yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen:

  • svenska eller svenska som andraspråk,
  • engelska och
  • matematik samt
  • minst fem av grundskolans övriga ämnen.

  De högskoleförberedande programmen ska göra dig väl förberedda för studier på högskola och universitet. Ett högskoleförberedande program förbereder inte för några yrken direkt efter gymnasieexemen.

   

  För att komma in på ett högskoleförberedande program måste du som elev ha godkända betyg i tolv ämnen. Förutom svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik måste du ha godkänt i:

  • Biologi, fysik och kemi och sex andra ämnen för antagning till naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.
  • Samhällskunskap, historia, religion och geografi och fem andra ämnen för antagning till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.
  • För det estetiska programmet finns inga krav på vilka nio ämnen som ska ingå.

  Du kan gå introduktionsprogram om du saknar behörighet till gymnasiet. För dig som saknar behörighet till ett nationellt program har gymnasieskolan fyra olika introduktionsprogram att välja mellan. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.


  Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan.

  Efter utbildningen får du ett studiebevis. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning.

  Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att diskutera vilket introduktionsprogram som kan passa dig bäst.

  Riksrekrytering

  Ett riksrekryterande gymnasieprogram får du söka till oavsett var du bor. Du konkurrerar på samma villkor som eleverna i den kommun där gymnasieutbildningen finns.


  Utbildningar som man anser är så speciellt viktiga att man vill erbjuda dem till elever i hela landet är riksrekryterande, exempelvis flygteknik, sjöfartsteknik och yrkesdansare. Även riksidrottsgymnasium (RIG) är riksrekryterande. Ansökningar till riksidrottsgymnasier gör du genom ditt special­idrottsförbund, som avgör om ansökan beviljas eller inte. Du ska dessutom söka till gymnasieskolans program.


  Riksintag

  Fristående gymnasieskolor har riksintag, vilket innebär att du kan söka skolan oavsett vilken kommun du bor i eller om kommunen du bor i redan har en motsvarande gymnasieutbildning. Det finns även riksgymnasium som riktar sig till elever med funktionshinder.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Studie- och yrkesvägledare för gymnasieutbildningen
  Telefon: 0220-24783
  Besöksadress: Skolgatan 15, Hallstahammar

  Befattning: Studie- och yrkesvägledare på Parkskolan
  Telefon: 0220-24253
  Besöksadress: Parkgatan 27, Hallstahammar

  Befattning: Studie- och yrkesvägledare på Tunboskolan
  Telefon: 0220-24644
  Besöksadress: Södra Prästgårdsgatan 2, Kolbäck

  Studie- och yrkesvägledaren på din skola kan hjälpa dig att hitta olika gymnasieskolor och se vilka program du kan söka på olika skolor.

   

  Kontakta kommunens kundcenter som lotsar dig vidare, eller kontakta studie- och yrkesvägledare direkt.