Fler webbplatser

Vattenmätare

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Mälarenergi kundsupport
  Telefon: 021-395050
  E-post: post@malarenergi.se

  Felanmälan dygnet runt 021-18 19 00

  Mälarenergi Vatten AB sköter vatten och avlopp i Hallstahammars kommun.

  Vattenmätaren mäter hushållets vattenförbrukning och utifrån förbrukningen räknas avgiften ut som du ska betala för det vatten du använder.

  Vattenstråle rinner över en persons fingrar

  Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vatten­lednings­nätet ska ha en vatten­mätare installerad. Det är Mälarenergi Vatten AB som äger vattenmätarna och ansvarar för att de byts ut med jämna mellanrum. De gånger du själv behöver beställa en vattenmätare är vid nyinstallation eller om en trasig mätare behöver bytas ut.

  Du betalar en årlig kostnad för mätaren. Årskostnaden för vattenmätare finns angiven i kommunens vatten- och avloppstaxa och varierar beroende på mätarens storlek.

  För att kunna beräkna en korrekt avgift behöver vi veta hur mycket vatten ditt hushåll förbrukar. Den informationen får vi genom avläsning av din vattenmätare.

  Du som har den digitala vattenmätaren behöver inte skicka in din mätarställning, det sker automatiskt via så kallad radioavläsning.


  Du kan även läsa av mätaren själv om du vill göra avstämning mot din faktura eller om fastigheten ska byta ägare.

  Digital vatytenmätareFörstora bilden

  Så hanteras mätaren:

  Normalt är mätarens fönster (display) släckt. Genom att aktivera den optiska knappen under displayen kommer den att visa menyns första visning.

  • Håll fingret på den optiska knappen i ca 2 sekunder.
  • Symbolen – visar att knapptryckningen registrerats.
  • Mätaren visar nu den första visningen, vattenmängd i m3.
  • Fortsätter man trycka byts visningen till nästa menyvisning

  TIPS!

  Om du använder en ficklampa vid avläsning, lys inte direkt på den optiska knappen då displayen skiftar meny.

  Information som visas i displayen

  Displayanvisningar för digital vattenmätareFörstora bilden

  Genom att trycka på den optiska knappen under mätarens fönster (displayen) växlar du mellan vilken information som visas:

  • Vattenmängd i m³
  • Aktuellt flöde i m³/h
  • Vattenmängd, högupplöst
  • Felkoder
  • Feltid i timmar
  • Sekundär adress = mätarnummer (skiftar automatiskt)
  • Mjukvaruversion
  • Displaytest
  • Batterilivslängd

  Felkoder – vid fel kontakta Mälarenergi Vatten AB

  Om ett fel registreras i mätaren tänds displayen och felkoden visas. Felkoden blir kvar tills felet korrigeras, eller felkoden nollställs. Visas C, E eller A följt av en siffra i displayen ska du kontakta kommunen omgående.


  Felkoder:

  • C1 Minnesfel
  • E1 Temperaturmätning defekt
  • E4 Hårdvarufel i ultraljudsmätningen
  • E5 För frekvent avläsning (kommunikation tillfälligt avbruten)
  • E7 Luft i mätaren
  • A1 Bakåtflöde (felhåll)
  • A5 Läckage alarm
  • A6 Temperatur under 3°C
  • A9 Batteri nästan slut

  Den mekaniska vattenmätaren ska läsas av en gång om året. Varje år får du hem ett avläsningskort i brevlådan som påminner om detta. Du kan fylla i mätarställningen på kortet och skicka in det per post.

  Det är viktigt att du läser av vattenmätaren och registrerar mätarställningen när ditt avläsningskort kommer hem. Utebliven avläsning kan medföra att du får för hög eller för låg preliminär avgift.


  Kan du av något skäl inte läsa av vattenmätaren själv, kontakta Mälarenergi Vatten AB.

  Om du upplever att din vattenförbrukning ökat mycket utan någon naturlig förklaring, kan det vara bra att kontrollera om det finns läckage någonstans, exempelvis att vatten läcker från ett trasigt rör eller toaletten.

   

  Så här ser du läckage om du har digital mätare

  De digitala vattenmätarna har läckagelarm. Om ett läckage uppstår visas felkoden för läckage (A5) i mätarens fönster (display).


  Så här ser du läckage om du har mekanisk mätare

  Du kontrollerar om det finns ett läckage någonstans i huset genom att titta på din vattenmätare när inget vatten spolas i fastigheten. Då ska de svarta kugghjulen i din vattenmätare stå helt stilla.


  Observera att vattenmätare av nyare modell är vattenfyllda och vattnet syns i mätarens displayfönster. Ibland kan även en luftbubbla ligga kvar under glaset på en nyinstallerad mätare. Denna bubbla försvinner med tiden.

  Du som är fastighetsägare och ska sälja din fastighet ska göra en uppsägning eller flyttanmälan.


  • Du som har digital vattenmätare ska göra en flyttanmälan en vecka innan ägarbytet. Avläsning kommer då att ske automatiskt på avflyttningsdagen.
  • Du som har en mekanisk vattenmätare ska läsa av vattenmätaren och göra flyttanmälan vid ägarbytet.

  När du ska installera vattenmätare eller byta ut en trasig vattenmätare i din fastighet ska du kontakta Mälarenergis kundcenter. Platsen där vattenmätaren ska sitta måste godkännas av Mälarenergi.