Fler webbplatser

Vattenmätare

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Kundcenter
  Telefon: 021-395050
  E-post: post@malarenergi.se

  Felanmälan dygnet runt 021-18 19 00

  Mälarenergi Vatten AB sköter vatten och avlopp i Hallstahammars kommun.

  Vattenmätaren mäter hushållets vattenförbrukning och utifrån förbrukningen räknas avgiften ut som du ska betala för det vatten du använder.

  Vattenstråle rinner över en persons fingrar

  Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vatten­lednings­nätet ska ha en vatten­mätare installerad. Det är kommunen som äger vattenmätarna och ansvarar för att de byts ut med jämna mellanrum. Du betalar en årlig kostnad för mätaren. Årskostnaden för vattenmätare finns angiven i kommunens vatten- och avloppstaxa och varierar beroende på mätarens storlek.

  Mekaniska vatten­mätare byts ut mot digitala

  De flesta befintliga fastigheter, anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet i Hallstahammars kommun, är försedda med vattenmätare, antingen en analog, mekanisk mätare eller en digital. De mekaniska vattenmätarna kommer efter hand att bytas ut mot digitala, fjärravlästa mätare.

  De gånger du själv behöver beställa en vattenmätare är vid nyinstallation eller om en trasig mätare behöver bytas ut. När du ska installera vattenmätare eller byta ut en trasig vattenmätare i din fastighet ska du kontakta arbetsledare på tekniska förvalt­ningen i Hallstahammars kommun. Platsen där vattenmätaren ska sitta måste godkännas av Hallstahammars kommun.

  Avläsning vattenförbrukning

  För att kommunen ska kunna beräkna en korrekt avgift behöver vi veta hur mycket vatten ditt hushåll förbrukar. Den informationen får vi genom avläsning av din vattenmätare.

  Du som har den digitala vattenmätaren behöver inte läsa av eller skicka in din mätarställning, det sker automatiskt via så kallad radioavläsning.


  Du kan även läsa av mätaren själv om du vill göra avstämning mot din faktura eller om fastigheten ska byta ägare.

  Du som har digital vattenmätare ska göra en flyttanmälan en vecka innan ett ägarbyte sker av fastigheten. Det gör du på kommunens hemsida via en e-tjänst. Avläsning kommer då att ske automatiskt av Tekniska förvaltningen på avflyttningsdagen.

  Digital vatytenmätare

  Så hanteras mätaren:

  Normalt är mätarens fönster (display) släckt. Genom att aktivera den optiska knappen under displayen kommer den att visa menyns första visning.

  • Håll fingret på den optiska knappen i ca 2 sekunder.
  • Symbolen – visar att knapptryckningen registrerats.
  • Mätaren visar nu den första visningen, vattenmängd i m3.
  • Fortsätter man trycka byts visningen till nästa menyvisning

  TIPS!

  Om du använder en ficklampa vid avläsning, lys inte direkt på den optiska knappen då displayen skiftar meny.

  Information som visas i displayen

  Displayanvisningar för digital vattenmätare

  Genom att trycka på den optiska knappen under mätarens fönster (displayen) växlar du mellan vilken information som visas:

  • Vattenmängd i m³
  • Aktuellt flöde i m³/h
  • Vattenmängd, högupplöst
  • Felkoder
  • Feltid i timmar
  • Sekundär adress = mätarnummer (skiftar automatiskt)
  • Mjukvaruversion
  • Displaytest
  • Batterilivslängd

  Felkoder – vid fel kontakta Hallstahammars kommun

  Om ett fel registreras i mätaren tänds displayen och felkoden visas. Felkoden blir kvar tills felet korrigeras, eller felkoden nollställs. Visas C, E eller A följt av en siffra i displayen ska du kontakta kommunen omgående.

   

  Felkoder:

  • C1 Minnesfel
  • E1 Temperaturmätning defekt
  • E4 Hårdvarufel i ultraljudsmätningen
  • E5 För frekvent avläsning (kommunikation tillfälligt avbruten)
  • E7 Luft i mätaren
  • A1 Bakåtflöde (felhåll)
  • A5 Läckage alarm
  • A6 Temperatur under 3°C
  • A9 Batteri nästan slut

  Den mekaniska vattenmätaren ska läsas av en gång om året. Varje år får du hem ett avläsningskort i brevlådan som påminner om detta. Du kan fylla i mätarställningen på kortet och skicka in det per post. Det går också bra att fylla i uppgifterna på webben. Det är viktigt att du läser av vattenmätaren och registrerar mätarställningen när ditt avläsningskort kommer hem. Utebliven avläsning kan medföra att du får för hög eller för låg preliminär avgift.


  Kan du av något skäl inte läsa av vattenmätaren själv, kontakta kundcenter på telefon 0220‑240 00.

  Beräkning avgift och fakturering

  När vi registrerat uppgifterna om din vattenförbrukning beräknar vi vad du ska betala. De flesta kunder faktureras fyra gånger om året. Har du använt mer eller mindre vatten än beräknat justerar vi det på en avräkningsfaktura. Du kan välja mellan att få faktura per post, e-post, e-faktura eller betala via autogiro.

  Mina vattensidor är ett verktyg som bland annat hjälper dig ha god insyn i dina fakturor och din förbrukning. Du kan även göra din avläsning av vattenmätaren direkt i webbverktyget.

  Du loggar in med ditt personnummer och kundnummer (som du hittar på din faktura). Är ni två som delar på abonnemanget är det bara ett personnummer som går att använda vid inloggning. Fungerar inte det ena personnumret kan du prova med det andra.

  Om du upplever att din vattenförbrukning ökat mycket utan någon naturlig förklaring, kan det vara bra att kontrollera om det finns läckage någonstans, exempelvis att vatten läcker från ett trasigt rör eller toaletten.

   

  Så här ser du läckage om du har digital mätare

  De digitala vattenmätarna har läckagelarm. Om ett läckage uppstår visas felkoden för läckage (A5) i mätarens fönster (display).


  Så här ser du läckage om du har mekanisk mätare

  Du kontrollerar om det finns ett läckage någonstans i huset genom att titta på din vattenmätare när inget vatten spolas i fastigheten. Då ska de svarta kugghjulen i din vattenmätare stå helt stilla.


  Observera att vattenmätare av nyare modell är vattenfyllda och vattnet syns i mätarens displayfönster. Ibland kan även en luftbubbla ligga kvar under glaset på en nyinstallerad mätare. Denna bubbla försvinner med tiden.

  Mer information

  Kontakta Mälarenergis kundcenter om du har frågor om vattenmätare. Då blir du lotsad vidare till rätt person.