Fler webbplatser

Mat- och restavfall sorterar du i olika sopkärl

  Namn: VafabMiljö kundservice för hushåll
  Telefon: 021-393500
  E-post: kundservice@vafabmiljo.se

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  I Hallstahammars kommun kan du välja mellan tre olika sätt att ta hand om matrester och övriga hushållssopor, som inte kan återvinnas vid miljöstationer eller återbruk. De tre abonnemangen är; källsorterat, hemkompostering och osorterat.

  Enkelt och miljövänligt att källsortera – använd bruna och gröna tunnor

  De mest miljövänliga alternativen är källsorterat eller hemkompostering. VafabMiljö och Hallstahammars kommun rekommenderar att du väljer abonnemanget källsortering, vilket innebär att du sorterar ditt matavfall separat i bruna papperspåsar och brun tunna. Matavfallet samlas in och blir till biogas och biogödsel i biogasanläggningen på Gryta avfallsstation i Västerås. Biogasen används som fordons­bränsle istället för bensin och diesel. Biogödslet används vid odling av mat.

  Övrigt restavfall, som inte kan återvinnas i förpackningsinsamling eller vid Återbruket, läggs i det gröna sopkärlet.

  Samla matavfall i bruna kompostpåsar – de är gratis

  Bruna papperspåsar och påshållare till matavfallet ingår i abonnemang Källsorterat. Du kan hämta nya papperspåsar på Återbruket i Trångfors och på Hemköp i Kolbäck.

  Påshållaren hjälper till att hålla matavfallspåsen torr. Om du saknar påshållare kan du hämta på Återbruket. Bor du i flerfamiljshus och saknar påsar och påshållare, prata med din hyresvärd eller annan person som ansvarar för avfallshanteringen.

  Häll inte ut matolja och frityrfett i avloppet – det förstör avloppsledningarna

  Matolja och frityrfett är inte tillåtet att hälla ut i avloppet. Fett stelnar när det kyls ner och kan orsaka stopp i avlopps­ledningarna. Samla in oljan och fettet i lämpliga behållare, t ex PET-flaskor eller annan plastflaska. Märk behållaren och lämna in till Återbruket. Efter rening och förädling kan fettet bli råvara i nya produkter.

  Torka ur stekpannan med hushållspapper innan du diskar den. Släng papperet i matavfallspåsen.

  Tömningstiderna varierar

  Både gröna och bruna avfallskärl töms enligt ett fastställt veckoschema, men tiden för tömning kan variera. Om ditt kärl inte blivit tömt kan det bero på:

  • att sopbilen är full och måste tömmas innan den fortsätter
  • dåligt väglag
  • föremål som blockerat kärlet

  Tänk på att chauffören kan tömma ditt kärl fram till klockan 19 på tömningsdagen. Om du har problem med utebliven hämtning eller andra frågor kring sophämtningen kan du kontakta VafabMiljös kundservice.

  Håll sopkärlen rena

  Du som fastighetsägare ansvarar för att rengöring av kärlen. Det är speciellt viktigt att hålla rent i det bruna kärlet, för bio- och matavfall. Under vintertid är det fastighetsägarens uppgift att undvika fastfrysning i kärlen.

  Vid återlämning eller byte av ett kärl ska det vara ordentligt rengjort, något som är viktigt att tänka på när du flyttar från fastigheten.

  Hämtning från fritidshus

  Från fritidshus som bara används under sommaren hämtas avfallet under veckorna 18-39 (maj-september). Hämtningen sker varannan vecka med start antingen v 18 eller 19. Förutsättning för hämtning är att sopkärlen ska stå vid bilväg när de ska tömmas.

  Mer information