Fler webbplatser

Trafikregler

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Utöver de trafikregler som gäller enligt lag eller förordning får kommuner och länsstyrelser besluta om särskilda trafikregler, så kallade lokala trafikföreskrifter. De lokala trafikföreskrifterna kan antingen gälla permanent eller under en viss tid till exempel i samband med ett visst evenemang.

  Hallstahammars kommuns lokala trafikföreskrifter

  Kommuner kan själva bestämma om vissa trafik- och parkeringsregler. Kommunen gör det genom att besluta om lokala trafikföreskrifter. Regleringar med lokala trafikföreskrifter gäller bara inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Generellt finns vägmärken uppsatta där en lokal trafikföreskrift gäller, men det finns även så kallade allmänna lokala trafikföreskrifter som inte behöver märkas ut med vägmärken. Som trafikant är du skyldig att känna till och rätta dig efter de regler som finns i kommunen.

  Trafik- och vägmärkesförordningarna gäller i hela landet

  I trafikförordningen kan du läsa om regleringar för stannande och parkering. I vägmärkesförordningen kan du läsa om vad som gäller för vägmärken och skyltar. Dessa förordningar (lagar) gäller i hela landet och för alla trafikanter och skyltas oftast inte med vägmärken. Det är upp till varje enskild förare att kunna och hålla sig uppdaterad.

  Olika myndigheter ansvarar för och fattar beslut om vägar utifrån vem som är väghållare

  Vilken myndighet som beslutar om trafikföreskrifter beror på flera olika faktorer, men lite förenklat gäller följande:

  Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter för vägar där kommunen har ansvar för drift och underhåll. Föreskrifter om hastighet, stannande och parkering beslutas alltid av kommunen för alla vägar som ligger inom kommunens tättbebyggda områden. Vad som ska utgöra tättbebyggt område beslutas också av kommunen.

  Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar där staten är väghållare, det vill säga där Trafikverket har ansvar för drift och underhåll. I regel löper dessa vägar utanför kommunernas tättbebyggda områden. Hastighetsbegränsningar på det större vägnätet regleras inte genom lokala trafikföreskrifter, utan beslutas i trafikförordningen.