Fler webbplatser

Minska risken för översvämning i ditt hem

  Namn: Mälarenergi kundsupport
  Telefon: 021-395050
  E-post: post@malarenergi.se

  Felanmälan dygnet runt 021-18 19 00

  Mälarenergi Vatten AB sköter vatten och avlopp i Hallstahammars kommun.

  De kommunala dagvattenledningarna är anpassade för att klara normalt regn och snösmältning. Vid kraftigt nedfall kan det däremot hända att dagvattennätet inte hinner föra bort allt vatten. Det kan då uppstå lokala översvämningar. Det kan också hända att vattnet tränger upp i ledningar och in på tomten och i värsta fall in i källaren.

  Stuprör med stenränna för avrinning av dagvatten

  Se över stuprör och dränering till din fastighet

  Genom att man lokalt, på sin egen tomt, tar hand om regn- och smältvatten eller är kopplad till kommunens dagvattenledning så avlastas kommunens avloppssystem (som inte är tänkt att ta hand om dagvatten). Samtidigt minskar du risken för vattenskador i källaren.

  Du kan se till att:

  • stuprännor och stuprör är rensade och fria från löv, kvistar och annat som kan hindra vattnet från att rinna ner
  • stuprören inte leder direkt ner i marken och därifrån är kopplade till avloppssystemet
  • stuprören är försedda med utkastare (se bilden för exempel på hur det kan se ut), vilket gör att vattnet inte rinner ut för nära husgrunden
  • brunn i eller utanför din fastighet är rensad och fri från löv, kvistar och annat som kan hindra vattnet från att rinna ner
  • ta bort träd som växer i närheten av dräneringsledningarna

  För att hjälpa till att avleda vattnet och förbättra avrinningen kan du:

  • låta stuprören mynna ut i en regnvattentunna.
   Viktigt att du har ett avledningsrör eller -slang från tunnan ut i gräsmattan.
  • lägga ränndalar i form av betongplattor, som leder regnvattnet ut i gräsmattan (se bilden för exempel på hur det kan se ut).
   Observera att gräsmattan måste ha en lutning som går från huset.
  • anordna en stenkista
  • förnya dräneringen runt ditt hus (kan behöva göras efter cirka 20-50 år).
  • komplettera dräneringssystemet med en pump som pumpar bort dräneringsvatten.

  Förebygg även inomhus och i ditt dagliga liv

  Om ledningar och rör inomhus går sönder eller proppas igen kan även det orsaka översvämningar och skador i hemmet.

  Du kan förebygga genom att:

  • bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten 
  • kasta dambindor, tamponger, tops, bomull, pappershanddukar med mera i en papperskorg – inte i toaletten
  • samla upp stekfett i behållare som sedan slängs tillsammans med övriga sopor – inte spola ner fett från matlagning i diskhon.
  • installera avstängningsventiler på tvätt- och diskmaskiner
  • kontrollera och byta ut gamla vattenledningar och rör om de är i dåligt skick
  • installera avstängningsbara eller självstängande golvbrunnar och backventiler, som kan förhindra att vatten tränger upp från avloppsledningarna

  Råd om fler åtgärder

  Om du ändå har problem med att vatten ofta samlas på tomten och inte rinner undan, kan du behöva göra andra åtgärder. Ta då kontakt med Mälarenergi vatten AB för att diskutera om du till exempel kan ansluta till kommunens dagvattenledning utanför din tomt.