Fler webbplatser

Förebyggande elevhälsoarbete

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Den viktigaste grunden för elevhälsoarbetet sker i det dagliga arbetet bland eleverna, där alla medarbetare spelar en viktig roll för att skapa ett bra klimat i skolan.

  Förutom vuxenstödet av alla som arbetar i skolan finns även tillgång till fler resurser, som exempelvis skolsköterska, logoped och skolkurator samt representanter från socialtjänsten som kan bidra om och när elever behöver ytterligare stöd.

  Elevhälsoteam – följer upp och följer eleverna

  På varje skola i kommunen finns elevhälsoteam som stödjer elevernas utveckling mot skolans mål. Teamen leds av rektor och där ingår också biträdande rektorer, speciallärare eller specialpedagoger, skolsköterska och kurator. Till teamens hjälp finns även skolpsykolog och logoped.

  Elevhälsoteamen arbetar tillsammans med pedagoger och övriga skol­medarbetare med att följa upp och stötta elever i deras lärande. Teamen har också en stödjande och samordnande roll i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Detta arbete sker även i de trygghetsteam som finns på skolorna.