Fler webbplatser

Förskolan Trollsländan

Förskolan Trollsländan ligger i östra delarna av Hallstahammar. Förskolans fina läge innebär goda möjligheter till rika naturupplevelser och spännande lek i närmiljö året om. Förskolan har en stor utegård med varierad terräng och nära till skogen. För barn med behov av särskilt stöd finns en förskoleavdelning på Trollsländan med extra kompetens bland medarbetarna.

Besöksadressen till förskolan Trollsländan är: Nibblegatan 16, Hallstahammar.
Postadressen om du ska skicka exempelvis brev till förskolan är:
Hallstahammars kommun, Förskolan Trollsländan, 734 80 Hallstahammar.

>

Här på kommunens externa webbplats finns kontaktuppgifter till förskolans ledning, förskoleköket samt de olika avdelningarna.

Telefoner till avdelningarna kan vara obemannade och därför svåra att nå fram på. Får du inte kontakt med den du söker är du alltid välkommen att kontakta kundcenter som hjälper dig komma i kontakt med rätt person.

Namn: Ulrika Jansson
Befattning: Chef på förskolan Trollsländan
Telefon: 0220-24151
E-post: ulrika.jansson@hallstahammar.se
Besöksadress: Nibblegatan 16, Hallstahammar

Namn: Avdelning Blå sländan på förskolan Trollsländan
Telefon: 0220-24315

Namn: Avdelning Gröna sländan på förskolan Trollsländan
Telefon: 0220-24314

Namn: Avdelning Gula sländan på förskolan Trollsländan
Telefon: 0220-24159

Namn: Avdelning Röda sländan på förskolan Trollsländan
Telefon: 0220-24313

Namn: Förskolan Trollsländans kök
Telefon: 072-5952307

Telefon: 0220-243 11

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla om ditt barn är borta från förskolan och inte ska äta sin specialkost. Det är också viktigt att anmäla när barnet är tillbaka i förskolan igen och behöver sin specialkost. Frånvaro och närvaro måste anmälas direkt till köket senast klockan 08.00 samma dag som ändringen gäller. Du kan antingen ringa eller skicka ett sms.

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Varje förskola har eget kök och lagar maten på plats. På förskolan serveras frukost på morgonen, en frukt på förmiddagen, lunch och för de barn som är kvar på eftermiddagen serveras även ett mellanmål. Vi strävar efter att använda ekologiska och säsongsanpassade råvaror så ofta som möjligt. Måltiderna vävs naturligt in i vår dagliga verksamhet.

Matsedlar för Trollsländan restaurang:

Vi vill minska matsvinnet!

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla sjukfrånvaro och frisknärvaro för barnets specialkost direkt till skolans kök.

Namn: Förskolan Trollsländans kök
Telefon: 072-5952307

Telefon: 0220-243 11

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla om ditt barn är borta från förskolan och inte ska äta sin specialkost. Det är också viktigt att anmäla när barnet är tillbaka i förskolan igen och behöver sin specialkost. Frånvaro och närvaro måste anmälas direkt till köket senast klockan 08.00 samma dag som ändringen gäller. Du kan antingen ringa eller skicka ett sms.

De flesta av våra förskolar har sociala mediekonton där de bland annat visar upp verksamhet, presenterar matsedlar och för dialog.

Förskolan Trollsländan