Fler webbplatser

Praktisk information för dig som beviljats hemtjänst

  Här hittar du praktisk information för dig som har beviljats hemtjänst, som kontaktuppgifter och information om hur hemtjänsten är organiserad i Hallstahammar.

  När du beviljats hemtjänst kommer du att få en fast omsorgskontakt. En fast omsorgskontakt är en medarbetare som har till uppgift att vara särskilt behjälplig vid frågor som berör dig. Din fasta omsorgskontakt ansvarar bland annat för att ni gemensamt tar fram en genom­förande­plan; alltså planerar hur insatserna ska genomföras och skriver ner det i planen.

   

  För oss är det viktigt att du känner dig trygg med din fasta omsorgskontakt.

   

  Genomförandeplan

  Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. I din genomförandeplan ska det stå hur du önskar att dina beviljade insatser utförs. Den ska tydligt beskriva hur insatsen ska genomföras i praktiken. Nya medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med ledning av genomförandeplanen.

   

  I genomförandeplanen ska det tydligt framgå:

  • Vad som ska göras
  • Vem som gör vad
  • När och hur något ska göras

  I planen bör också finnas beskrivet:

  • Om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka.
  • Vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den.
  • På vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planeringen.
  • Vilka personer som har deltagit i planeringen. (Namn och titel på personal ska framgå)
  • När planen har fastställts.
  • När och hur planen ska följas upp.

  Praktiska rutiner ger trygghet

  När vi från hemtjänsten kommer hem till dig följer vi praktiska rutiner, bland annat för att du ska känna dig trygg i mötet med oss.

  Därför:

  • bär vi alltid namnskylt och kan uppvisa tjänstelegitimation när vi besöker dig.
  • ringer vi alltid på dörren innan vi går in till dig.
  • bemöter vi alla vänligt och med respekt.
  • är vi noga med hygienrutiner.
  • berättar vi vad vi ska göra under besöket hos dig.
  • kommer vi till dig på överenskommen tid. Om vi skulle bli försenade meddelar vi detta så snart som möjligt.

  Sekretess och tystnadsplikt

  All personal som arbetar inom kommunens hemtjänstverksamhet, inklusive utförare från externa företag (till exempel Samhall), omfattas av sekretess och har tystnadsplikt. Det gäller även efter avslutad anställning.

  Hallstahammars kommun har upphandlat insatserna tvätt av kläder och övrig textil samt städning. Det betyder att det är personal från företaget Samhall som utför dessa insatser.


  Praktiskt går det till så här med insatserna tvätt och städning:

  • När du fått insatsen beviljad av en biståndshandläggare beställer planerarna för hemtjänt insatsen hos Samhall.
  • Samhall kommer ta kontakt med dig för att bestämma vilka tider som städinsatserna ska ske och även informera om när tvätt ska hämtas och lämnas.
  • Samhall står för städmaterial (rengöringsmedel, trasor och moppar) och materialet är alltid rentvättat när de kommer.
  • Du behöver däremot ha en egen dammsugare som Samhall kan använda.
  • Du lämnar smutsig tvätt i särskilda tvättsäckar från Samhall. Ren tvätt lämnas sedan åter i tvättsäckar från Samhall. Tvättsäcken tillhör Samhall och ska lämnas tillbaka vid avslutad insats.

  Kontakta

  • Har du frågor om dina beviljade insatser eller beställningen av insatser, tar du kontakt med hemtjänstens planerare.
  • Behöver du boka om eller avboka ett besök ska du kontakta Samhall direkt.

  Telefon: 0220-24000

  Direktnummer:

  Direktnummer:

  Insatsen Inköp av dagligvaror innebär att personal handlar och tar hem varor från ICA Supermarket Matkassen i Hallstahammar till dig. Det kan till exempel vara lunchlådor med färdiglagad mat som bara behöver värmas.

  Vi vill också informera om att våra äldreboenden alla har restauranger som är öppna för allmänheten. Där går att äta exempelvis lunch veckans alla dagar.

  Praktiskt går det till så här vid insatsen personlig omvårdnad:

  • Du som beviljats omvårdnadsinsatser kontaktas av hemtjänstens planerare.
  • Ni bokar tillsammans in tider när du vill ha din hjälp utförd.
  • Därefter skriver du tillsammans med din kontaktperson (en medarbetare inom hemtjänsten) en genomförandeplan. I planen får du beskriva hur du vill ha din hjälp utförd och målet med hjälpen.

  Exempel på omvårdnadsinsatser kan vara hjälp att klä sig, duscha, sköta den personliga hygienen samt göra toalettbesök.

  Är du beviljad egenvård¹ så stödjer vi dig i att utföra denna insats. Du behöver kunna berätta för hemtjänstens personal hur och när insatsen ska utföras. Vid egenvård har du ett eget ansvar för din vård, exempelvis vilka läkemedel du ska ta samt hur och när de ska intas.


  ¹Egenvård är när en patient får utföra hälso- och sjukvårdsåtgärder i hemmet, antingen själv eller med hjälp av en närstående eller en personlig assistent (eller hemtjänstens personal). Det kan till exempel handla om medicinering eller omläggning av ett sår. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska bedöma om en patient kan utföra hälso- och sjukvårdsåtgärden själv (eller med hjälp av någon annan).

  Organisation

  Hemtjänsten består av fyra olika hemtjänstområden som leds av respektive enhetschef:

  • Kolbäck
  • Västra Hallstahammar
  • Östra Hallstahammar
  • Nattpatrullen

  I varje hemtjänstområde arbeter medarbetare med att besöka dig som hemtjänstkund och ge service och omvårdnad. I hemtjänstens verksamhet finns också hemtjänstplanerare som organiserar, schemalägger och planerar för de dagliga insatserna som kommunens hemtjänstkunder beviljats. Det är ofta planerarna för hemtjänst som du vänder dig till med frågor om dina beviljade insatser.

   

  Kontaktuppgifter

  Telefon: 0220-24000

  Direktnummer:

  Namn: My Karlsson
  Befattning: Enhetschef för stöd i eget boende, hemtjänst område Kolbäck samt nattpatrullen
  Telefon: 0220-24306
  E-post: my.karlsson@hallstahammar.se
  Besöksadress: Eldsbodavägen 8, Hallstahammar

  Namn: Maria Örtevall
  Befattning: Enhetschef för stöd i eget boende, hemtjänst område väster, Mistelns dagverksamhet samt avlösarservice
  Telefon: 0220-24470
  E-post: maria.ortevall@hallstahammar.se
  Besöksadress: Eldsbodavägen 8, Hallstahammar

  Namn: Sandra Macri
  Befattning: Enhetschef för stöd i eget boende, hemtjänst område öster
  Telefon: 0220-24458
  E-post: sandra.macri@hallstahammar.se
  Besöksadress: Eldsbodavägen 8, Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Du betalar för tjänsterna utifrån en taxa som äldrenämnden i Hallstahammars kommun fastställt. Det du i slutändan ska betala baseras på dina inkomster och utgifter. Förenklat kan man säga att om du har låg inkomst så betalar du lite eller ingenting för tjänsten och har du hög inkomst betalar du mer, men aldrig mer än den nationella maxtaxan som är ett högkostnadsskydd.

  Två personer, en äldre och en yngre kvinna ler mot varandra