Kvarteret Vattentornet

Namn: Carina Elliott
Befattning: Förvaltningschef för tekniska förvaltningen
Telefon: 0220-24065
E-post: carina.elliott@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Kvarteret Vattentornet med sin närhet till Kolbäcks centrum, kollektivtrafik och rekreationsmöjligheter är både lämpligt och attraktivt som bostadsområde för flera olika grupper av invånare. Detaljplanen för området ger möjligheter till småhusbebyggelse i form av villor eller parhus, och för mindre flerbostadshus.

Illustration kv Vattentornet

Nu påbörjas markarbetet på kvarteret Vattentornet

Nu pågårarbetet med att göra plats för nya gator och bostäder på kvarteret Vatten­tornet. Bygg- och anläggnings­företaget PEAB har entreprenad­kontraktet och genomför nu bygg­projektet.

Vi bygger ny infrastruktur i form av vatten- och avlopps­ledningar, fiber, el, gator, gång- och cykelvägar samt belysning. Det blir nya gator med ny beläggning, ny belysning som kompletteras med gång- och cykelväg utmed den befintliga ”Vattentornsvägen”. Detta arbete kommer att pågå mellan kl. 6.30 och 18.00 på vardagar under entreprenadtiden.

Arbetet med att ta bort gamla betongdelar, där gamla betongfabriken legat, pågår fortfarande och är i sin slutfas. Detta kan orsaka vibrationer och oväsen. Även arbetet med vatten- och avlopps­ledningar och vägbyggnation pågår.

För dig som bor i området

Hus som angränsar till arbetsområdet kommer att besiktas, du som husägare kommer att kontaktas av en besiktningsman.

Del av Vallmogatan och Norra Åvägen kommer att vara avstängda för biltrafik under en viss tid.
Vattnet kommer ibland att stängas av tillfälligt under arbetet. Vi meddelar hushåll som påverkas av de planerade vattenavstängningarna innan dessa sker. Avstängningen sker under dagtid. Det kan förekomma oplanerade vattenavstängningar då vi inte hinner gå ut med information innan. Framkomligheten begränsas. Kör sakta och uppmärksamma tillfälliga trafikhänvisningar. Bilar kan behöva parkeras utanför tomten om vårt arbete tillfälligt blockerar infarter.

Tänk på säkerheten vid avspärrat område. För din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas innanför avspärrat arbetsområde. Vi vet att grävmaskiner är roliga att titta på så håll gärna ett extra vakande öga på barnen.

Arbetet förväntas vara färdigt under början av 2020 och asfaltering kommer ske våren 2020. Vi gör vårt yttersta för att du som boende ska påverkas så lite som möjligt av arbetet men vi ber om överseende med de eventuella problem som arbetet orsakar.

Försäljning av småhustomter