Kvarteret Vattentornet

  Namn: Carina Elliott
  Befattning: Förvaltningschef för tekniska förvaltningen
  Telefon: 0220-24065
  E-post: carina.elliott@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Kvarteret Vattentornet med sin närhet till Kolbäcks centrum, kollektivtrafik och rekreationsmöjligheter är ett attraktivt bostadsområde som ger möjligheter till småhusbebyggelse i form av villor eller parhus, och för mindre flerbostadshus.

  Illustration kv Vattentornet

  Från kvarteret Vattentornet är det nära till allt

  I kvarteret Vattentornet är det nära till samhällsservice, kollektivtrafik och naturupplevelser genom att det ligger centralt i direkt anslutning till andra bostadsområden. Här är livet enkelt och du får frihet att vara dig själv med möjligheten att förverkliga dina drömmar och idéer.

  Inom en radie av ca 500 meter så har du tillgång till tåg och buss, matvarubutik, postombud, förskola, grundskola, badhus, fritidsgård och bibliotek.

  I direkt anslutning till kvarteret Vattentornet har du naturnära promenadstråk och friluftsområden.

  Det är enkelt att ta sig till både Strömsholm och Hallstahammar med cykel eller avgiftsfri buss. Livet i Kolbäck är enkelt och nära.

  Det är det som är det goda livet i storstadens närhet.

  Försäljning av tomter i kvarteret Vattentornet

  Är du intresserad av en tomt på kvarteret Vattentornet så behöver du anmäla dig till tomtkön för att få ett könummer. När avstyckningen är klar kommer den som står i tomtkön få skicka in önskemål om tomt via en e-tjänst. Om flera sökande reserverat sig för samma tomt erbjuds, i första hand, tomten till den som har lägsta tomtkönummer. Tackar denne nej till tomten, erbjuds tomten till nästa person i kön.

  Priset som gäller från 1 januari 2020 blir 449 kronor per kvadratmeter. I priset ingår bygglov, grov- och finutsättning, lägeskontroll, nybyggnadskarta samt fiberanslutning. Kostnad för vatten och avlopp samt el tillkommer.