Nibbleprojektet med skolan i centrum

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Strateg för social hållbarhetsarbete
  Telefon: 0220-24044
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  En ny skola ska byggas på Nibbleområdet i Hallstahammar. Den nya skolan blir en treparallellig F-6-skola för omkring 525 elever, anpassad grundskola inkluderas. En förstudie för den nya skolan påbörjades redan 2020 och nu går arbetet vidare med att upphandla ett partneringavtal för fortsatt arbete med den nya skolan. Partneringavtalet och kommande byggnation kommer ske i samverkan med det stora pågående aktionsforskningsprojektet som syftar till att skapa ett hållbart Hallstahammar där invånare i Nibble trivs och har en god hälsa. Grundbulten i projektet är att skapa delaktighet och ägarskap av de gemensamma samhällsfrågorna hos viktiga samhällsaktörer som föreningsliv, företag, boende och övriga representanter för lokalsamhället. Att processen nu går vidare till Tekniska förvaltningen innebär inte att vi har ett färdigt förslag utan vägen framåt kommer utvecklas med hjälp av olika skisser.

  Mer om aktionsforskningsprojektet

  För att kunna åstadkomma en god folkhälsa behöver vi ta reda på vilka behov som finns i Hallstahammar. Som ett led i arbetet deltar Hallstahammar i ett stort projekt som leds av Region Västmanland. Hallstahammars medverkan fokuserar på hur vi kan utveckla Nibbleområdet, med skolan i centrum.

  - I vår forskning betraktar vi kommunen som en levande plats fylld med kreativa människor med olika idéer, resurser och behov. Vi är övertygade om att dessa utgör nyckeln till kommunens framtida utveckling, förutsatt att de ges möjlighet att vara med och påverka, säger Mats Tyrstrup, docent vid Handelshögskolan i Stockholm och där forskningsledare vid Stiftelsen Leading Healthcare.

  Grundbulten i projektet är att skapa delaktighet och ägarskap av de gemensamma samhällsfrågorna hos viktiga samhällsaktörer som föreningsliv, företag, boende och övriga representanter för lokalsamhället.

  Projektet ska leda till positiva konsekvenser för hur resurser används och skapa ett större medägandeskap bland boende och verksamma i Hallstahammar på Nibbleområdet, med skolan som ett samlande nav för området.

  Vad händer nu?

  • Under våren 2024 går arbetet vidare med att upphandla ett partneringavtal. Parallellt med detta kommer medarbetare att utbildas i samtalsmetodik för att sedan möta boende och invånare i Nibble och ta in deras önskemål inför framtiden.

  Nästa fas i arbetet

  Under vintern 2023-2024 har fokus för arbetet legat på att ta in synpunkter och önskemål från barn och yngre. Under våren 2024 är det dags för vuxna och äldre att komma med önskemål.

  Arbetet med projektering inleds med en idéfas som sedan följs av en projektering. Stor vikt kommer läggas på inkludering av alla berörda parter som tillsammans med entreprenören skapar den bästa möjliga skolan. Partneringarbetet och projekteringen ska drivas i samarbete och samklang med det pågående forskningsprojektet.