Kvarteret Hackspetten

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  I nordöstra delen av Hallstahammars tätort i anslutning till Häradsvägen, Orrvägen och Näktergalsvägen planeras kvarteret Hackspetten för småhusbebyggelse.

  Detaljplanen för området togs fram under 2018 och vann laga kraft 28 juni 2018.

  När området är färdigutbyggt kommer det att innehålla:

  • 11 småhustomter
  • en ny gata samt cykelanslutningar till området

  Under hösten och vintern 2021 kommer tomterna att styckas av och släppas för försäljning.