Kvarteret Hackspetten

Befattning: Förvaltningschef för tekniska förvaltningen
Telefon: 0220-24065
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

I nordöstra delen av Hallstahammars tätort i anslutning till Häradsvägen, Orrvägen och Näktergalsvägen planeras kvarteret Hackspetten för småhusbebyggelse. Försäljning av tomter förväntas ske tidigast år 2020.

Planförslaget innebär bland annat att:

  • 13 nya byggrätter för småhusbebyggelse tillkommer
  • en ny gata in till planområdet skapas
  • cykelanslutningar till området ges möjlighet att förbättras
  • stora delar av skogsområdet i väster bevaras
Kartbild kvarteret Hackspetten