Vallmobadets renovering

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Lars Östling
  Befattning: Avdelningschef för fastighet
  Telefon: 0220-24304
  E-post: lars.ostling@hallstahammar.se
  Besöksadress: Nibblegatan 19-21, Hallstahammar

  Vallmobadet i Kolbäck stängdes hösten 2022, och en omfattande renovering har inletts. På den här sidan följer vi processen för Vallmobadets renovering och du kan läsa om de politiska beslut som fattats. Återinvigning och nyöppning av badet planeras till höst­säsongen 2024.

  Vallmobadet i Kolbäck

  Beslutsprocess och budget för Vallmobadets renovering

  Tekniska förvaltningen genomförde under 2020 en statusbesiktning av Vallmobadets byggnad, bassänger och vattenrening. Vid besiktningen kom man fram till att en totalrenovering av anläggningen behöver genomföras. Under projektets gång har framkommit behov av, och man har också beslutat om, anpassningar av personalutrymmen, då de inte uppfyller dagens arbetsmiljökrav. Renoveringsprojektet omfattar inte den angränsande idrottshallen med dess tillhörande rum. Projektet omfattar inte heller utemiljöerna i anslutning till badet.

  Under 2022 inleddes ett energibesparande underhållsprojekt (EBUP) i kommunen. Projektet innebär att man i fas 1 gör en inventering och utreder hur kommunens fastigheter mår energimässigt. För Vallmobadets del visade fas 1-utredningen på besparingspotential (drygt 800 000 kronor per år). Man har därför även beslutat att genomföra energibesparande åtgärder i samband med Vallmobadets renovering i EBUP fas-2. Det handlar exempelvis om att installera energieffektiv ventilation, teknik med automatiserad vattenrening och återanvändning av redan uppvärmt vatten istället för att värma upp det från låg temperatur, samt uppvärmning delvis med solceller. Allt för att i slutändan minska kostnader för driften av badet.

  Badets renovering finns upptagen som investering i kommunens mål och budget för åren 2019-2023. Under 2022 fanns 25 miljoner kronor avsatt, och för 2023 finns 15,8 miljoner kronor avsatt. Det innebär en totalsumma om 40,8 miljoner kronor för projektet. Till detta läggs också kostnaden för energisparåtgärderna, som budgeteras till 20 miljoner kronor. Denna kostnad tas ur den särskilda investeringsbudgeten för EBUP 2023.