Vi utvecklar våra lekplatser

  Befattning: Arbetsledare för gator, parker och grönstruktur
  Telefon: 022024482

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Med lekplatspolicyn samt utredningen och planen för våra kommunala lekplaser som grund utvecklar och förbättrar vi kvaliteten på våra kommunala lekplatser. Vissa lekplatser rustas upp eller tillgänglighets­anpassas och vissa lekplatser avvecklas och tas bort. Även några nya lekplatser skapas. I och med denna översyn och genomförandet under ett antal år, kommer kommunens lekplatser vara tillgängliga för alla och jämt fördelade geografiskt.

  Miljoner investeras för att policyn för kommunala lekplaser ska infrias

  I Hallstahammar fanns när utredningen gjordes 27 kommunala lekplatser. Många av dessa var slitna och med bristande säkerhet. De var heller inte anpassade efter dagens krav på tillgänglighet, att exempelvis barn med funktionsnedsättning kan ta sig till och använda lekplatsen, och den geografiska fördelningen var ojämn.

  I lekplatspolicyn slås bland annat fast att:

  • Barn som bor i tätort inte bör ha längre än 500 meter fågelvägen till närmsta lekplats.
  • Lekplatserna ska placeras så att de kan nås på ett säkert sätt och vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
  • Lekplatserna ska ha ett variationsrikt innehåll som lockar till lek oavsett könstillhörighet, samtidigt som föräldrar och andra vuxna som följer barnet till lekplatsen ska trivas och vilja stanna.
  Förstora bilden

  Tidsplan och prioriteringar

  Sedan några år har arbetet pågått för att infria det lekplatsutredningen kom fram till. Principen har varit och är att först prioritera nya lekplatser eller upprustning av lekplatser i områden där dagens lekplatser är i dåligt skick. Allvarliga säkerhets­brister gör dock att delar av befintliga lekplatser kan ha plockats bort redan innan en ny lekplats har anlagts eller en upprustning har inletts.

  Poängteras bör att tekniska förvaltningen ibland behövt revidera planering och utförande med hänsyn till att förutsättningar har förändrats.

  2023

  • Ny lekplats byggs i anslutning till den nybyggda Näslundsskolan (pågår).
  • Lekplatsen vid Tingshusgatan i Kolbäck rustas upp. (Någon ny lekplats i Herrevadsområdet kommer inte att byggas.)
  • Lekplatserna vid Granvägen i Sörstafors och Idunsvägen i Hallstahammar tillgänglighets­anpassas.
  • Lekplatserna vid Frössvivägen och Vitsippevägen i Hallstahammar tas bort.

  2024

  • Lekplatserna vid Åsvägen och Gröndalsvägen i Hallstahammar och Ängsvägen i Kolbäck tllgänglighetsanpassas.
  • Agnesdalsgatans lekplats i Näs tas bort.
  Kartbild över förslaget på framtidens lekplatsbestånd i Kolbäck, Strömsholm och BorgåsundFörstora bilden

  2025

  • Målarvägens lekplats i Strömsholm och Rubingatans lekplats i Hallstahammar tillgänglighetsanpassas.
  • Lekplatsen vid Ribbholmslingan i Mölntorp tas bort.

  Inte tidssatt

  • Lekplatsen intill teatern vid Tore Skogmans plats, Vegagatan kommer tas bort i samband med utvecklingen av Hallstahammars centrum.
  • Planering av områdeslekplats vid Knecktbacken inväntar planeringen för hela området Knektbacken.

  Utförda åtgärder

  • En ny lite större områdeslekplats har anlagts vid Vallaregatan i Hallsta­hammar.
  • Lekplatserna vid Dalbyvägen, Hanstäppevägen, Götgatan och Usterstavägen i Hallstahammar, samt Ryttarvägens lekplats i Strömsholm har rustats upp.
  • Lekplatserna vid Alvgatan, Slånbärsvägen och Blåklintsvägen i Hallstahammar samt Patronvägens och Vallmogatans lekplatser i Kolbäck har tillgänglighets­anpassats.
  • Lekplatserna vid Gärdesvägen, Trädgårdsgatan, Handbergsgatan, Näktergalsvägen och Ågatan i Hallstahammar samt Pilvägens lekplats i Lyckhem och Mejerivägens lekplats i Borgåsund har tagits bort (avvecklats).