Vi utvecklar våra lekplatser

  Befattning: Projektledare för gator, parker och grönstruktur
  Telefon: 022024069

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Med en lekplatspolicy och kartläggning ska vi utveckla och förbättra kvaliteten av våra kommunala lekplatser. Vissa mindre lekplatser kommer att ge plats av nya och förbättrade lekplatser. Lekplatserna kommer vara tillgängliga för alla, jämt fördelade geografiskt och utgöras av en kommunlekpark, fyra större områdeslekplatser och 16 närlekplatser.

  Miljoner investeras för att policyn för kommunala lekplaser ska infrias

  I Hallstahammar finns numera 27 kommunala lekplatser där många är slitna och har bristande säkerhet. De är heller inte anpassade efter dagens krav på tillgänglighet, att exempelvis barn med funktionsnedsättning kan ta sig till och använda lekplatsen, och den geografiska fördelningen är ojämn.

  I lekplatspolicyn slås bland annat fast att:

  • Barn som bor i tätort inte bör ha längre än 500 meter fågelvägen till närmsta lekplats.
  • Lekplatserna ska placeras så att de kan nås på ett säkert sätt och vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
  • Lekplatserna ska ha ett variationsrikt innehåll som lockar till lek oavsett könstillhörighet, samtidigt som föräldrar och andra vuxna som följer barnet till lekplatsen ska trivas och vilja stanna.

  Tidsplan och prioriteringar

  Principen är att först prioritera nya lekplatser eller upprustning av lekplatser i områden där dagens lekplatser är i dåligt skick. Allvarliga säkerhetsbrister gör dock att delar av befintliga lekplatser kan behöva plockas bort redan innan en ny lekplats har anlagts eller en upprustning har inletts. Poängteras ska att planeringen från och med år 2021 är preliminär då den ligger så pass långt fram i tiden och kan behöva revideras med hänsyn till att förutsättningar kan förändras.

  2020
  En ny lite större områdeslekplats anläggs vid Vallaregatan och lekplatsen på Ryttarvägen (i Strömsholm) rustas. Lekplatserna vid Trädgårdsgatan och Näktergalsvägen samt Ribbholmsslingan i Mölntorp avvecklas. 

  2021-2024
  Lekplatserna vid Alvgatan, Patronvägen och Vallmogatan (i Kolbäck) tillgänglighetsanpassas. Lekplatsen vid Usterstavägen rustas upp och den vid Frössvivägen tas bort. 

  Lekplatsen vid Gärdesvägen avvecklas och lekplatsen vid Blåklintsvägen tillgänglighetsanpassas.

  Kartbild över förslaget på framtidens lekplatsbestånd i Kolbäck, Strömsholm och Borgåsund

  En ny större kommunlekpark vid Knektbacken påbörjas. Lekplatsen vid Vitsippevägen tas bort och lekplatserna vid Granvägen (i Sörstafors) och Åsvägen tillgänglighetsanpassas.

  Kommunlekparken vid Knektbacken görs färdig och tre lekplatser; vid Gröndalsvägen, Idunsvägen och Ängsvägen (i Kolbäck) tillgänglighetsanpassas.

  En ny lekplats skapas i Näslund och i samband med det avvecklas lekplatserna vid Ågatan och Agnesdalsgatan. Lekplatsen vid Målarvägen (i Strömsholm) tillgänglighetsanpassas.

  En ny lekplats i Herrevad (i Kolbäck) skapas och i samband med det avvecklas lekplatsen vid Tingshusgatan (i Kolbäck). Slutligen tillgänglighetsanpassas lekplatsen vid Rubingatan.