Kommunen förändras och förnyas

Kommunen växer och förändras. Det gör att vi måste planera nya bostadsområden och förbättra i de områden som redan finns. Här har vi samlat information om vad som är på gång när det gäller centrumutveckling, planering av tomter och andra större byggprojekt.