Ny gata samt nya vatten- och avloppsledningar på Eriksbergs industriområde

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Räddningstjänsten i Mälardalen (RTMD) planerar att bygga en ny övningsanläggning på Eriksberg industriområde. För att möjliggöra byggandet av en ny övningsanläggning så behöver en sedan tidigare detaljplanerad gata byggas på industriområdet. Vatten, avlopp samt dagvattenkapaciteten i området behöver också förstärkas.

  Karta som beskriver den nya vägens placering på Eriksberg

  Information om projektet

  Området där den nya gatan ska byggas är idag åkermark. Den nya gatan har funnits med i planerna sen slutet av 1970 talet då en ny detaljplan togs fram som möjliggör byggandet av gatan. Området kommer att försörjas med vatten och avlopp från Eriksbergsvägen i norr. En ny dagvattenledning kommer att byggas upp till Eriksbergsvägen och för att inte överbelasta dagvattennätet vid kraftiga regn så byggs ett dagvattenmagasin längs med väg 619.

  En information har hållits med de som har fastigheter som gränsar till den nya gatan eller som på annat sätt är berörda av arbetena.

  Gatan som byggs som en industrigata blir ca 300 meter lång och ca 12 meter bred. Gatan kommer att förses med belysning.

  Entreprenör för projektet är Falks Mark och Asfalt AB i Kolbäck.

  Då genomförs bygget

  Arbetet med den nya gatan startade den 7 juni och beräknas pågå fram till i höst. Arbetet pågår måndag till fredag mellan kl. 07.00 – 18.00.

  Vintern 2022/-23 kommer nya vatten och avloppsledningar att byggas från den nya gatan och upp till Eriksbergsvägen

  Vatten och avlopp

  För att förbättra och öka säkerheten på vattenförsörjningen inom området så skapas rundmatning med en ny vattenledning i Eriksbergsvägen. Samtidigt så byggs även spill- och dagvattenledningsnätet ut I Eriksbergsvägen.

  För att förbättra vattentrycket i området som idag är otillfredsställande så byggs en ny vattenledning till det som kallas för högszon. (Ett område norr om E18). Detta arbete beräknas kunna utföras under 2023.

  Innan arbetet med ledningarna i Eriksbergsvägen påbörjas så kommer en syn att hållas med de företag som är berörda av arbeten i Eriksbergsvägen. Kompletterande information kommer då också att skickas ut till dessa företag.

  Frågor under byggtiden

  Eventuella frågor underbyggtiden ställs till Kommunens kundcenter via e-post kundcenter@hallstahammar.se eller telefon 0220-240 00

  Kundcenter kommer om man inte kan svara direkt att kontakta ansvarig person och be denne besvara frågan. Alla frågor som kommer in besvaras under förutsättning av att e-post eller telefonnummer lämnas till kundcenter när frågan ställs.

  Obehöriga på Entreprenadområdet/arbetsområdet

  Det är inte tillåtet att vistas på området under den tid som entreprenaden pågår.