Dp 231 Kyrkbyn 4, (Förskola)

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Planuppdrag att ta fram detaljplan för en ny förskola och bostäder i Kyrkbyn, Kolbäck

  Planuppdrag

  Prognosen för förskoleplatser inom Hallstahammars kommun visar att det behövs ytterligare platser inom en snar framtid för att klara av att tillgodose behovet. Kommunen måste bereda plats och utreda möjligheter för nya förskolor i kommunen i samband med en ökad inflyttning. Det behöver dessutom finnas en god planberedskap för en variation av bostäder när nya detaljplaner tas fram. Genom att kontinuerligt ta fram detaljplaner för ändamålet kan kommunen hantera den långsiktiga planeringen för såväl nya som befintliga invånare.

  Detaljplanen syftar till att pröva områdets lämplighet för förskola, parkering samt villor, radhus och parhus med tillhörande gatustruktur.

  Ett planprogram för en större del av Kyrkbyn har tagits fram. Planprogrammet har varit ute på samråd under sommaren 2021 och inkomna synpunkter behandlats. Planprogrammet
  godkändes av Kommunfullmäktige 22-04-27

  Samråd för detaljplanen beräknas tidigast hösten 2023.

  Läs mer om

  Detaljplaneprocessen