Nya bostadsområden planeras och växer fram

Hallstahammars kommun växer och behovet av bostäder ökar och förväntas öka även i framtiden. Samhällsbyggnadsenheten arbetar med att ta fram underlag för bostadutvecklingen i kommunen. Våra förtroendevalda politiker beslutar utifrån underlagen och sedan genomför privata aktörer och ibland kommunen själv planerna.

Bostadsförsörjningsprogrammet är antaget av

Kommunfullmäktige

Med bostadsförsörjningsprogrammet har Hallstahammars kommun tagit fram riktlinjer för hur kommunen vill expandera och utvecklas och bostads­byggandets omfattning. Målet är en balans mellan tillgång och efterfrågan för hyresrätter, bostads­rätter, äganderätter och tomter för eget byggande. Programmet visar planerade expansionsområden samt hur många bostäder som planerar att byggas under perioden.

Bostadsförsörjningsprogrammet ska ta höjd för en stor efterfrågan, både från kommunens invånare och från intresserade som vill flytta till kommunen. Programmet har tagits fram utifrån områden i kommunen där detaljplan redan är upprättad eller områden där planarbete pågår eller är nära förestående.