Så går VA-anslutningen till

  Namn: Mälarenergi kundsupport
  Telefon: 021-395050
  E-post: post@malarenergi.se

  Felanmälan dygnet runt 021-18 19 00

  Mälarenergi Vatten AB sköter vatten och avlopp i Hallstahammars kommun.

  Du som fastighetsägare behöver göra vissa åtgärder för att ansluta din fastighet till det kommuala vatten- och avloppsnätet. På den här sidan kommer vi steg för steg att berätta hur det går till att ansluta fastighet som tillhör verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp i Berg. Berörda fastighetsägare kommer även att få direktinformation löpande, om vad som behöver göras inför anslutningen till det kommunala vatten- och avlopps­nätet.

  Alla fastigheter inom verksamhetsområdet måste anslutas

  För berörda fastighetsägare inom verkamhetsområdet innebär det att anslutning till det kommunala avloppsnätet är obligatoriskt enligt gällande lag­stiftning. Motiveringen är att ett allmänt kommunalt avloppssystem anses vara en kvalitativ och mer långsiktig lösning än ett enskilt system.

  Även anslutning till den kommunala vattenanläggningen är obligatorisk, men man kan bli undantagen från kravet på an­slutning om man kan påvisa att vattenkvaliteten i den enskilda täkten är lika hög eller högre än det kommunala dricksvattnet.

  Anslutningen – steg för steg

  Anslutningen mellan din fastighet och det kommunala vatten- och avloppsnätet är ett så kallat LTA-nät, som innebär att spillvatten från fastigheten rinner till en behållare (LTA-tank) där det samlas upp innan det transporteras vidare med hjälp av en pump.

  När arbetet med ledningsnätet är klart upprättar kommunen förbindelsepunkter¹ till varje fastighet som ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Förbindelsepunktens placering förmedlas till fastighetsägaren av Hallstahammars kommun i en VA-anslutningskarta.


  Du som fastighetsägare kommer också få en faktura på anläggningsavgiften, efter att förbindelsepunkten är upprättad. Anläggnings­avgiften är den engångsavgift du betalar för att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Avgiftens storlek beslutas av kommun­fullmäktige. Anläggningsavgifterna ska täcka kommunens totala kostnader för vatten- och avloppsutbyggnad. 


  När anläggningsavgiften är betald har du som fastighetsägare rätt att ansluta dig till det allmänna vatten- och avlopps­nätet och du kan gå vidare i anslutningsprocessen.


  ¹Förbindelsepunkten är gränsen mellan den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och fastighetens egen vatten- och avloppsinstallation. I normalfallet placeras förbindelsepunkten cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Fastighets­ägaren ansvarar för utbyggnad och drift av vatten- och avloppsanläggningen på sin sida av förbindelsepunkten.

  Då anslutningen mellan din fastighet och det kommunala vatten- och avloppsnätet kommer vara ett så kallat LTA-nät kommer du att behöva beställa en LTA-tank med pump, från Hallstahammars kommun/Mälarenergi Vatten AB. Beställningen gör du genom att kontakta drifttekniker på Mälarenergi, på telefon 021-39 52 57 eller mejl sonny.persson@malarenergi.se.


  Installation på samma plats som det befintliga avloppet

  För de flesta fastigheter kommer den nya LTA-tanken att placeras på samma plats som den befintliga enskilda avloppslösningen. Det innebär att du måste vänta med grävnings- och installationsarbetet tills anslutningen till det kommunala VA-nätet är klart (preliminärt mitten av oktober 2022).


  Installation på ny plats

  Du som kommer installera LTA-tanken på ny plats kan (om du vill), påbörja installationen redan innan det kommunala VA-nätet är färdigt.

  • Du som fastighetsägare ansvarar för att gräva ner och installera ledningar (VA-serviser) på din fastighet, från ditt hus fram till förbindelsepunkten.
  • Du ansvarar för att gräva ner LTA-tanken med tillhörande el-matning och larm på lämplig plats.
  • Du behöver installera en värmekabel fram till förbindelsepunkten om ledningarna på din fastighet inte har förlagts på frostfritt djup, eller om du ansluter mot en kulvertledning vid förbindelsepunkten.

  Om du inte själv har kunskap och kompetens att utföra dessa arbeten fackmannamässigt behöver du anlita en entreprenör som gräver och hjälper dig med markarbete och installation.

  Installationsbeskrivning LTA-tank med pumpFörstora bilden
  Installationsbeskrivning till VA-nätetFörstora bilden

  Klicka på respektive bild för att förstora installationsbeskrivningarna.

  Beskrivning av vattenmätares placeringFörstora bilden

  Alla abonnenter som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet ska ha en vattenmätare installerad för att mäta hushållets vattenförbrukning och säkerställa att du bara betalar för vattnet som du använt.


  Själva vattenmätaren tillhandahåller och installerar Hallstahammars kommun/Mälarenergi Vatten AB. Du som fastighetsägare ansvarar för att montera en hållare för vattenmätaren, en vattenmätarkonsol. Observera att konsolen ska ha två avstängningsventiler.


  Konsolen ska monteras på ett frostsäkert och lättåtkomligt ställe. Detta måste göras innan vattenmätaren installeras. 


  Har du frågor eller behöver råd för hur eller var du ska montera vattenmätarkonsolen kan du kontakta drifttekniker på Mälarenergi, telefon 021-39 52 53 eller mejl johan.o.andersson@malarenergi.se.

  När LTA-tanken och vattenmätarkonsolen är installerade och monterade kan LTA-pump och vattenmätare installeras. Detta görs vid samma besök som den slutliga inkopplingen på det kommunala vatten- och avloppsnätet görs. Arbetet utförs av drifttekniker på Hallstahammars kommun/Mälarenergi Vatten AB.