Så går VA-anslutningen till

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Vatten- och avloppsingenjör
  Telefon: 0220-24037
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Du som fastighetsägare behöver göra vissa åtgärder för att ansluta din fastighet till det kommuala vatten- och avloppsnätet. På den här sidan kommer vi steg för steg att berätta hur det går till att ansluta fastighet som tillhör verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp i Berg. Berörda fastighetsägare kommer även att få direktinformation löpande, om vad som behöver göras inför anslutningen till det kommunala vatten- och avlopps­nätet.

  Alla fastigheter inom verksamhetsområdet måste anslutas

  För berörda fastighetsägare inom verkamhetsområdet innebär det att anslutning till det kommunala avloppsnätet är obligatoriskt enligt gällande lag­stiftning. Motiveringen är att ett allmänt kommunalt avloppssystem anses vara en kvalitativ och mer långsiktig lösning än ett enskilt system.

  Även anslutning till den kommunala vattenanläggningen är obligatorisk, men man kan bli undantagen från kravet på an­slutning om man kan påvisa att vattenkvaliteten i den enskilda täkten är lika hög eller högre än det kommunala dricksvattnet.

  Anslutningen – steg för steg

  När arbetet med ledningsnätet är klart upprättar kommunen förbindelsepunkter¹ till varje fastighet som ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Förbindelsepunktens placering förmedlas till fastighetsägaren av Hallstahammars kommun i en VA-anslutningskarta.


  Du som fastighetsägare kommer också få en faktura på anläggningsavgiften. Anläggnings­avgiften är den engångsavgift du betalar för att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Avgiftens storlek beslutas av kommun­fullmäktige. Anläggningsavgifterna ska täcka kommunens totala kostnader för vatten- och avloppsutbyggnad. 


  När anläggningsavgiften är betald har du som fastighetsägare rätt att ansluta dig till det allmänna vatten- och avlopps­nätet och du kan gå vidare i anslutningsprocessen.

   

  ¹Förbindelsepunkten är gränsen mellan den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och fastighetens egen vatten- och avloppsinstallation. I normalfallet placeras förbindelsepunkten cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Fastighets­ägaren ansvarar för utbyggnad och drift av vatten- och avloppsanläggningen på sin sida av förbindelsepunkten.

  När det är dags att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet ska du beställa en VA-servis¹ från Hallstahammars kommun. Då anslutningen mellan din fastighet och det kommunala vatten- och avloppsnätet kommer vara ett så kallat LTA-nät kommer du även att behöva beställa en LTA-tank med pump från kommunen. 


  Informationen om hur du ska gå tillväga kommer uppdateras här på webbsidan. 

   

  ¹ Beställa VA-servis betyder att du anmäler att du vill ansluta fastigheten till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

  • Du som fastighetsägare ansvarar för att gräva ner och installera ledningar (VA-serviser) på din fastighet, från ditt hus fram till förbindelsepunkten.
  • Anslutningen mellan din fastighet och det kommunala vatten- och avloppsnätet är ett så kallat LTA-nät, som innebär att spillvatten från fastigheten rinner till en behållare (LTA-tank) där det samlas upp innan det transporteras vidare med hjälp av en pump. Du ansvarar för att gräva ner LTA-tanken med tillhörande el-matning och larm på lämplig plats.
  • Du behöver också installera en värmekabel fram till förbindelsepunkten om ledningarna på din fastighet inte har förlagts på frostfritt djup, eller om du ansluter mot en kulvertledning vid förbindelsepunkten.

  Om du inte själv har kunskap och kompetens att utföra dessa arbeten fackmannamässigt behöver du anlita en entreprenör som gräver och hjälper dig med markarbete och installation.


  Installationsbeskrivning LTA-tank med pump
  Installationsbeskrivning till VA-nätet

  Klicka på respektive bild för att förstora installationsbeskrivningarna.

  Beskrivning av vattenmätares placering

  Alla abonnenter som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet ska ha en vattenmätare installerad för att mäta hushållets vattenförbrukning och säkerställa att du bara betalar för vattnet som du använt.


  Vattenmätaren är kommunens egendom och det är kommunen som ansvarar för installationen av vattenmätare.


  Du som fastighetsägare ansvarar för att montera en hållare för vattenmätaren, en vattenmätarkonsol. Platsen där vattenmätaren ska sitta måste godkännas av Hallstahammars kommun.

   

   

  När du är klar med alla stegen för VA-installationen på din fastighet ska du boka tid för driftsättning. När systemet tagits i drift kan du släcka törsten med kommunalt kvalitetssäkrat dricksvatten och låta kommunen ta hand om ditt spillvatten på ett miljöriktigt sätt.