Dp 235 Eldsboda 1:247

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Planuppdrag för att pröva markens lämplighet för utveckling av centrumnära bostäder med aktiva bottenvåningar i utkanten av parken, samt att förstärka befintliga grönområden inom planområdet.

  Planuppdrag

  Det råder bostadsbrist för lägenheter i kommunen vilket kan hämma den positiva befolkningsutvecklingen. De senaste åren har det byggts få flerbostadshus i kommunen. Den positiva befolkningsutvecklingen tillsammans med ett lågt nybyggande är en starkt bidragande faktor till kommunens bostadsbrist. Med bakgrund i detta har lämpliga områden för utveckling av flerbostadshus inom kommunen med fokus på Hallstahammars tätort undersökts. Genom analysen har centrumparken (Eldsboda 1:247) framkommit som ett område där markens lämplighet för flerbostadshus ska prövas genom detaljplaneläggning.

  Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten för flerbostadshus med eventuella centrumfunktioner i bottenplan samt tillhörande friytor och gator. Platsen för eventuell bostadsbebyggelse är koncentrerad till ytan vid korsningen Storgatan och Eldsbodavägen i planens nordvästra hörn. Centrumparken utgör idag en viktig plats för rekreation nära centrum, vilket är en aspekt som planering av platsen behöver ta hänsyn till. Därav är syftet med planen även att förstärka och bevara befintliga grönområden inom planområdet.

  Läs mer om

  Planuppdrag Pdf, 577 kB.

  Detaljplaneprocessen