Dp 234 Frössvi 1

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Planuppdrag för att pröva lämplighet för bostäder i form av flerbostadshus samt kedjehus och radhus

  Planuppdrag

  Det råder bostadsbrist på lägenheter i kommunen, de senaste åren har det byggts lite bostadshus vilket kan hämma den positiva befolkningsutvecklingen. Samhällsbyggnadsenheten har med bakgrund i detta undersökt lämpliga områden för utveckling av flerbostadshus inom kommunen med fokus på Hallstahammars tätort.

  Sörkvarnsvägen och Usterstavägen har genom analysen framkommit som lämplig för utveckling av flerbostadshus. Markens lämplighet ska prövas för att möjliggöra för flerbostadshus med även för bostäder i form av kedjehus och radhus.

  Majoriteten av området saknar detaljplan. En liten del av ytan är planlagd som park i Dp 71 Näs II från 1971.

  I översiktsplanen har området ingen särskild utpekning. Det finns en generell rekommendation om att planlägga attraktiva områden för bostadsbebyggelse för att stimulera till inflyttning. Planläggning av området för bostadsändamål bedöms inte strida mot gällande översiktsplan.

  Läs mer om

  Detaljplaneprocessen