Kommunala vatten- och avloppsnätet byggs ut — delar av Berg ansluts

Länsstyrelsen i Västmanland har, efter att ha blivit uppmärksammad på att problem finns med vattenkvaliteten i vissa enskilda brunnar, fattat beslut om att kommunen måste bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. Delar av området nordväst om Hallstahammars tätort som ofta benämns Berg eller Bergs socken berörs. Just nu pågår projektering och planering pågår. Enligt länsstyrelsens beslut ska utbyggnaden vara klar senast i slutet av år 2021.