Kommunala vatten- och avloppsnätet byggs ut — delar av Berg ansluts

  Namn: Mälarenergi kundsupport
  Telefon: 021-395050
  E-post: post@malarenergi.se

  Felanmälan dygnet runt 021-18 19 00

  Mälarenergi Vatten AB sköter vatten och avlopp i Hallstahammars kommun.

  Länsstyrelsen i Västmanland har, efter att ha blivit uppmärksammad på att problem finns med vattenkvaliteten i vissa enskilda brunnar, beslutat att kommunen måste bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA-nätet). Delar av området nordväst om Hallstahammars tätort som ofta benämns Berg eller Bergs socken berörs. På den här sidan berättar vi bland annat om tidsplanen för utbyggnaden. Vi kommer också efterhand att uppdatera med information om vad det innebär för dig som fastighetsägare; vad du behöver göra och tänka på.

  Länsstyrelsen fattade efter utredning beslut om att Hallstahammars kommun måste ordna en kommunal vatten- och avloppsanläggning i området, alltså ansluta området till det kommunala vatten- och avloppsnätet.


  Kommunfullmäktige i Hallstahammars kommun har följt länsstyrelsens föreläggande och beslutat om en utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet i delar av Berg.

  Därefter har arkeologiska undersökningar och upphandling av entreprenör som ska utföra arbetet gjorts.


  I september 2021 startade arbetet på plats och sista augusti 2022 gjordes slutbesiktningen. I september och oktober 2022 spolas ledningssystemet ur, och ett sista vattenprov tas. Under senhösten räknar vi med att alla abonnenter kan ansluta.

  Kartbild som visar sträckningen för VA-nätet till BergFörstora bilden

  Området som ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet ligger västerut från Hallstahammars tätort sett och innefattar 45 fastigheter utefter:

  • väg 609 genom Bergs kyrkby, Tibble och Svennby,
  • väg 615 genom Norrby
  • väg 611 genom Bergs kyrkby

  Kartbilden visar området där ledningsnätet kommer att anläggas. Klicka på bilden för att få upp en större bild. (Observera att bilden inte exakt visar var ledningen kommer placeras)


  De fastighetsägare som berörs har fått direktinformation om att fastigheten ingår i verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. För berörda fastighetsägare innebär det att anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet är obligatoriskt enligt gällande lagstiftning.

  Du som fastighetsägare kommer behöva göra vissa åtgärder för att ansluta din fastighet till det kommuala vatten- och avloppsnätet.


  De fastighetsägare som berörs har fått och kommer löpande att få direktinformation om vad som behöver göras inför anslutningen till det kommunala vatten- och avloppsnätet.