Äldreboende

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Oscar Bogren
  Befattning: Områdeschef samhällsbyggnad och näringsliv
  Telefon: 0220-24063
  E-post: oscar.bogren@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Antalet äldre i kommunen ökar och ambitionen att vara en av Sveriges bästa äldrekommuner ställer krav på särskilt boende för äldre. Till år 2025 ska kommunen ta fram 55 nya platser.

  Nytt äldreboende utreds i Kolbäck

  Den senaste befolkningsprognosen visar att antalet äldre kommer att öka under de kommande åren och för att fortsätta erbjuda en bra service för våra äldre måste vi fortsätta bygga för dem. Äppelparken som stod färdigt 2017 erbjuder 100 lägenheter. Socialnämnden har bedömt att det behövs ytterligare 55 platser i särskilt boende för äldre.

  Kommunfullmäktige tog ett inriktningsbeslut 2019-04-29 att ett nytt äldreboende med 55 platser ska byggas. Beslutet innebär att fastigheten Herrevad 6:3 kommer att utredas vidare som möjlig plats för det nya äldreboendet.

  Detaljplan

  I samband med utredningen av äldreboendet har kommunstyrelsen gett i uppdrag att ta fram förslag till en ny detaljplan för området. I samband med den nya detaljplanen tas ett gestaltningsprogram för fastigheten fram.

  Följande utredningar pågår på fastigheten Herrevad 6:3 och Herrevad 6:1 under nedanstående veckor:

  Vecka 42 görs geoteknisk undersökning på fastigheterna.

  Vecka 43–44 startar miljöteknisk markundersökning på fastigheterna.

  Vecka 44 genomförs kapacitetsprov av vatten- och avloppsledningar för sprinkler vilket kan orsaka att vatten läcker ut på anslutande fastigheter, främst Herrevad 2:3 och 3:3.