Vi tar fram en grön­struktur­plan

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Henrik Ersgård
  Befattning: Markförvaltare/GIS-ingenjör
  Telefon: 0220-24064
  E-post: henrik.ersgard@hallstahammar.se

  Vår grönstrukturplan ska ange mål och inriktningar för hur våra gröna värden ska bevaras och utvecklas, ekosystemtjänster tillvaratas och stärkas samt biologisk mångfald värnas, så att vi och kommande generationer som bor och verkar i Hallstahammars kommun kan trivas och känna oss trygga i samspel med djur och natur.

  Naturreservatet i Valstaskogen

  Varför grönstrukturplan?

  Vistelse i grönområden påverkar människors fysiska och psykiska hälsa positivt. Människor i västvärlden lider allt mer av stress och forskning visar att kunna blicka ut över gröna strukturer minskar stress, blodtryck och förkortar återhämtningstid hos opererade patienter.

  Naturen förser oss människor med många positiva effekter såsom dricksvatten, pollinering, hantering av dagvatten, så kallade ekosystemtjänster. Genom att bevara och utveckla våra grönområden kan vi stärka ekosystemtjänsterna vilka är viktiga för oss.

  Grönstrukturplanen kommer utgöra underlag till den fysiska planeringen och särskilt till den kommande översiktsplanen.

  Digital dialog

  Under mars månad genomför vi en dialog där invånare i och besökare till Hallstahammars kommun får möjlighet att svara på vilka grönområden som används och vad som uppskattas samt vad som saknas.

  Klicka här för att komma till dialogen.