Sörstafors - före detta Yllesta idrottsplats

Befattning: Chef för samhällsbyggnadsavdelningen (samhällsbyggnad och planer)
Telefon: 0220-24063
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Hallstahammars kommun köpte år 2018 tomtmarken, som bland annat bestod av en fotbollsplan, av SK91 (fotbollsklubben Sörstafors-Kolbäck) för att göra det möjligt att bygga nya bostäder i form av småhus inom området. I planområdets södra del görs fotbollsplanen och den tillhörande grusparkeringen om till cirka 13 småhusfastigheter. Ytterligare två nya småhusfastigheter skapas i planområdets norra del där det idag finns två parkytor.

Områdesöversikt Sörstafors III

Områdets karaktär ska behållas

Sörstafors är ett mindre bostadsområde som vuxit fram under 1940-1980-talet. Bebyggelsen längs Södra Idrottsvägen (inom och i angränsning till planområdet) präglas av 40- och 50-tals­arkitektur. Det finns en stor enhetlighet inom området då husen är byggda i samma modell och ligger på samma läge på tomterna.

De befintliga husen har källare och en hög sockel till bostadsplanet. Bostäderna är i dagens mått små och flera av de befintliga husen har därför tillbyggnader. För att bevara karaktären i området får alla bostadsfastigheter, nya som befintliga, inom planen samma planbestämmelser. Det är viktigt att regleringen av de befintliga bostadsfastigheterna i planförslaget inte i onödan begränsar möjligheterna att utveckla fastigheterna, samtidigt som regleringen ska bevara områdets karaktär.


Läs mer om detaljplanen