Sörstafors - före detta Yllesta idrottsplats

Namn: Carina Elliott
Befattning: Förvaltningschef för tekniska förvaltningen
Telefon: 0220-24065
E-post: carina.elliott@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Hallstahammars kommun köpte år 2018 tomtmarken som bland annat bestod av en fotbollsplan av SK91 (fotbollsklubben Sörstafors-Kolbäck) för att göra det möjligt att bygga nya bostäder i form av småhus inom området. I planområdets södra del görs fotbollsplanen och den tillhörande grusparkeringen om till cirka 13 småhusfastigheter. Ytterligare två nya småhusfastigheter skapas i planområdets norra del där det idag finns två parkytor.

Områdesöversikt Sörstafors III

Områdets karaktär ska behållas

Sörstafors är ett mindre bostadsområde som vuxit fram under 1940-1980-talet. Bebyggelsen längs Södra Idrottsvägen (inom och i angränsning till planområdet) präglas av 40- och 50-tals­arkitektur. Det finns en stor enhetlighet inom området då husen är byggda i samma modell och ligger på samma läge på tomterna.

De befintliga husen har källare och en hög sockel till bostadsplanet. Bostäderna är i dagens mått små och flera av de befintliga husen har därför tillbyggnader. För att bevara karaktären i området får alla bostadsfastigheter, nya som befintliga, inom planen samma planbestämmelser. Det är viktigt att regleringen av de befintliga bostadsfastigheterna i planförslaget inte i onödan begränsar möjligheterna att utveckla fastigheterna, samtidigt som regleringen ska bevara områdets karaktär.

Då den nya detaljplanen ännu inte är antagen har heller inte avstyckning av tomter och försäljning startat.

Läs om hur långt detaljplaneprocessen kommit