Sörstafors - före detta Yllesta idrottsplats

  Namn: Oscar Bogren
  Befattning: Områdeschef samhällsbyggnad och näringsliv
  Telefon: 0220-24063
  E-post: oscar.bogren@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Hallstahammars kommun köpte år 2018 tomtmarken, som bland annat bestod av en fotbollsplan, av SK91 (fotbollsklubben Sörstafors-Kolbäck) för att göra det möjligt att bygga nya bostäder i form av småhus inom området. I planområdets södra del görs fotbollsplanen och den tillhörande grusparkeringen om till cirka 13 småhusfastigheter. Ytterligare två nya småhusfastigheter skapas i planområdets norra del där det idag finns två parkytor.

  Områdesöversikt Sörstafors IIIFörstora bilden

  Områdets karaktär ska behållas

  Sörstafors är ett mindre bostadsområde som vuxit fram under 1940-1980-talet. Bebyggelsen längs Södra Idrottsvägen (inom och i angränsning till planområdet) präglas av 40- och 50-tals­arkitektur. Det finns en stor enhetlighet inom området då husen är byggda i samma modell och ligger på samma läge på tomterna.

  De befintliga husen har källare och en hög sockel till bostadsplanet. Bostäderna är i dagens mått små och flera av de befintliga husen har därför tillbyggnader. För att bevara karaktären i området får alla bostadsfastigheter, nya som befintliga, inom planen samma planbestämmelser. Det är viktigt att regleringen av de befintliga bostadsfastigheterna i planförslaget inte i onödan begränsar möjligheterna att utveckla fastigheterna, samtidigt som regleringen ska bevara områdets karaktär.


  Läs mer om detaljplanen