Kommunens detaljplaner

En detaljplan bestämmer vad du eller andra får göra och bygga i ett område. Här hittar du gällande detaljplaner för olika områden i Hallstahammar och du kan också ta del av detaljplaner som är under arbete. Vi förklarar också hur arbetet (processen) med att ta fram en detaljplan går till. Du får också veta vad ett planbesked är och hur du kan överklaga ett detaljplanebeslut.