Fler webbplatser
Samhällsplanering

Vallmobadet – ta vara på resurser och renovera klimatsmart

Vallmobadet i Kolbäck har varit stängt sedan hösten 2022, då en omfattande renovering inleddes. I den här artikeln får du nu en rundvandring som visar hur långt arbetet kommit i september 2023. Vi berättar också om bakgrunden och vad som planeras härnäst. Om tidsplanen håller räknar kultur- och fritidsförvaltningen med att kunna återinviga badet till höstsäsongen 2024.

Rundvandring Vallmobadets renovering

Vallmobadet som startade som ett konventionellt renoveringsprojekt har nu blivit ett prioriterat projekt i EBUP¹, då fas 1-utredningen visade på besparingspotential. Det handlar exempelvis om att installera energieffektiv ventilation, teknik med automatiserad vattenrening och återanvändning av redan uppvärmt vatten istället för att värma upp det från låg temperatur, samt uppvärmning delvis med solceller. Allt för att i slutändan minska kostnader för driften av badet.

De stora åtgärderna sker bakom kulisserna. Till exempel handlar det om att med automatisering styra så att bassängerna håller en jämnare vattentemperatur, att kemikalier för rening doseras utifrån belastning i bassängen och att personalen får en förbättrad arbetsmiljö. Det som framkommit under arbetets gång är ändå att Vallmobadet i det stora hela är ett friskt hus, trots sina nästan 55 år på nacken, och med enbart en renovering gjord för snart 30 år sedan, år 1994, säger Anders Allöv, projektledare på tekniska förvaltningens fastighetsavdelning.

På bild nedan: Projektledare Anders Allöv tar Vallmobadets personal på en rundtur i fastigheten, som är en byggarbetsplats, där rivning av exempelvis ytskikt, lagning av betongskador och torkning nu börjar närma sig sitt slut.

Projektledare Anders Allöv tar Vallmobadets personal på en rundtur i fastigheten

Vallmobadet är ett mycket populärt bad, och från våra badgäster får vi både frågor om när vi öppnar igen, men också många synpunkter att man önskar att badet får behålla själ och hjärta och förbli det familjära och välkomnande badhuset, säger Sandra Ringström, arbetsledare på kultur- och fridtidsförvaltningen. Sandra fortsätter: Det känns bra efter den här rundvandringen att kunna konstatera att mycket kommer vara sig likt för besökarna – men en nyhet fick vi veta – den varma rehabpoolen kommer få belysning, som kan skifta i olika färger – det blir snyggt och häftigt!

På bild nedan: Medarbetarna från Vallmobadet tittar in på sin arbetsplats, som för närvarande är en byggarbetsplats, men om ett år ska de vara tillbaka med verksamhet här igen.

Rundvandring på Vallmobadet under renovering

Beslutsprocess och budget för Vallmobadets renovering

Tekniska förvaltningen genomförde under 2020 en statusbesiktning av Vallmobadets byggnad, bassänger och vattenrening. Vid besiktningen kom man fram till att en totalrenovering av anläggningen behöver genomföras. Under projektets gång har framkommit behov av, och man har också beslutat om, anpassningar av personalutrymmen, då de inte uppfyller dagens arbetsmiljökrav. Renoveringsprojektet omfattar inte den angränsande idrottshallen med dess tillhörande rum. Projektet omfattar inte heller utemiljöerna i anslutning till badet.

Badets renovering finns upptagen som investering i kommunens mål och budget för åren 2019-2023. Under 2022 fanns 25 miljoner kronor avsatt, och för 2023 finns 15,8 miljoner kronor avsatt. Det innebär en totalsumma om 40,8 miljoner kronor för projektet. Till detta läggs också kostnaden för energisparåtgärderna, som budgeteras till 20 miljoner kronor. Denna kostnad tas ur den särskilda investeringsbudgeten för EBUP 2023.

¹ Under 2022 inleddes ett energibesparande underhållsprojekt (EBUP) i kommunen. Projektet innebär att man i fas 1 gör en inventering och utreder hur kommunens samtliga fastigheter mår energimässigt. Entreprenören Caverion, som gjort inventeringen, föreslår därefter åtgärder att genomföras i en fas 2 av projektet.

Mer information

Vill du veta mer om Vallmobadets renovering kan projektledare Anders Allöv, fastighetsavdelningen på kommunens tekniska förvaltning svara på frågor. Anders når du via e-post anders.allov1@hallstahammar.se eller telefon 0220‑243 99.