Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • detaljplaner som antagits
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Bygg- och miljönämnden
Anslaget: 2019-08-23
Tas ner: 2019-08-30
Datum för sammanträde: 2019-08-29

Länk till fil: Agenda BMN 2019-08-29.pdf

Kommunstyrelsen
Anslaget: 2019-08-23
Tas ner: 2019-08-28
Datum för sammanträde: 2019-08-26

Länk till fil: Agenda för kommunstyrelsen 2019-08-26.pdf

Kultur- och fritidsnämnden
Anslaget: 2019-08-23
Tas ner: 2019-08-30
Datum för sammanträde: 2019-08-28

Länk till fil: Agenda KFN 2019-08-28.pdf

Tekniska nämnden
Anslaget: 2019-08-23
Tas ner: 2019-08-29
Datum för sammanträde: 2019-08-27

Länk till fil: Agenda tekniska nämnden 2019-08-27.pdf

Anslag av protokoll

Anslaget: 2019-08-21
Tas ner: 2019-09-13
Datum för sammanträde: 2019-08-21
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 33-34

Anslaget: 2019-08-22
Tas ner: 2019-09-16
Datum för sammanträde: 2019-08-22
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §

Anslaget: 2019-08-06
Tas ner: 2019-08-29
Datum för sammanträde: 2019-08-06
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 197-199

Anslaget: 2019-08-09
Tas ner: 2019-09-03
Datum för sammanträde: 2019-08-09
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 200 & 201

Anslaget: 2019-08-21
Tas ner: 2019-09-13
Datum för sammanträde: 2019-08-20
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 202-204, 207-208

Anslaget: 2019-08-21
Tas ner: 2019-09-13
Datum för sammanträde: 2019-08-21
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 54, 61-64

Anslaget: 2019-08-16
Tas ner: 2019-09-07
Datum för sammanträde: 2019-08-13
Organ/nämnd: Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
Förvaringsplats av protokoll: Nibblesbackevägen 9 D, Köping
Paragrafer: §§ 148-172

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Det finns inga meddelanden just nu