Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • detaljplaner som antagits
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Kommunstyrelsen
Anslaget: 2021-04-09
Tas ner: 2021-04-13
Datum för sammanträde: 2021-04-12

Länk till fil: Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-12.pdf

Anslag av protokoll

Anslaget: 2021-03-29
Tas ner: 2021-04-21
Datum för sammanträde: 2021-03-23
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 23-30
Länk till fil: 2021-03-23 Protokoll barn- och utbildningsnämnden.pdf

Anslaget: 2021-04-07
Tas ner: 2021-04-29
Datum för sammanträde: 2021-03-29
Organ/nämnd: Kommunfullmäktige
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 37-54
Länk till fil: 2021-03-29 Kommunfullmäktiges protokoll.pdf

Anslaget: 2021-04-07
Tas ner: 2021-04-29
Datum för sammanträde: 2021-03-31
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 23-34
Länk till fil: 2021-03-31 Protokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf

Anslaget: 2021-03-26
Tas ner: 2021-04-18
Datum för sammanträde: 2021-03-25
Organ/nämnd: Socialnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 12-25
Länk till fil: 2021-03-25 Protokoll socialnämnden.pdf

Anslaget: 2021-03-31
Tas ner: 2021-04-23
Datum för sammanträde: 2021-03-30
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 60-71

Anslaget: 2021-03-26
Tas ner: 2021-04-17
Datum för sammanträde: 2021-03-24
Organ/nämnd: Tekniska nämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 29-48
Länk till fil: 2021-03-24 Protokoll tekniska nämnden.pdf

Anslaget: 2021-03-26
Tas ner: 2021-04-17
Datum för sammanträde: 2021-03-24
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 36

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2021-02-04
Tas ner: 2021-05-04
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet