Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • vissa detaljplaner i olika skeden av detaljplaneprocessen
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Barn- och utbildningsnämnden
Anslaget: 2023-09-21
Tas ner: 2023-10-03
Datum för sammanträde: 2023-09-26

Länk till fil: Barn- och utbildningsnämnden 2023-09-26.pdf

Bygg- och miljönämnden
Anslaget: 2023-09-22
Tas ner: 2023-10-05
Datum för sammanträde: 2023-09-28

Länk till fil: Kallelse till bygg- och miljönämnden sammanträde 2023-09-28.pdf

Kommunfullmäktige
Anslaget: 2023-09-15
Tas ner: 2023-10-02
Datum för sammanträde: 2023-09-25

Länk till fil: Agenda till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-09-25.pdf

Kultur- och fritidsnämnden
Anslaget: 2023-09-22
Tas ner: 2023-10-04
Datum för sammanträde: 2023-09-27

Länk till fil: Kallelse till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-09-27.pdf

Tekniska nämnden
Anslaget: 2023-09-22
Tas ner: 2023-10-04
Datum för sammanträde: 2023-09-27

Länk till fil: Kallelse till tekniska nämndens sammanträde 2023-09-27.pdf

Äldrenämnden
Anslaget: 2023-09-21
Tas ner: 2023-10-05
Datum för sammanträde: 2023-09-28

Länk till fil: 2023-09-28 kallelse till äldrenämnden.pdf

Anslag av protokoll

Anslaget: 2023-09-19
Tas ner: 2023-10-12
Datum för sammanträde: 2023-09-19
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 34-38

Anslaget: 2023-09-21
Tas ner: 2023-10-13
Datum för sammanträde: 2023-09-21
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 37

Anslaget: 2023-09-15
Tas ner: 2023-10-02
Datum för sammanträde: 2023-09-14
Organ/nämnd: Kolbäcksådalens pensionsförbund
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 5-12
Länk till fil: kolbäcksådalens pensionsförbund 2023-09-14.pdf

Anslaget: 2023-09-15
Tas ner: 2023-10-07
Datum för sammanträde: 2023-09-11
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 154-169
Länk till fil: 2023-09-11 kommunstyrelsens protokoll.pdf

Anslaget: 2023-09-29
Tas ner: 2023-10-22
Datum för sammanträde: 2023-09-27
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 66-76
Länk till fil: 230927 Protokoll Kultur- och fritidsnämnden.pdf

Anslaget: 2023-09-21
Tas ner: 2023-10-14
Datum för sammanträde: 2023-09-15
Organ/nämnd: Social- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 119-122

Anslaget: 2023-09-22
Tas ner: 2023-10-14
Datum för sammanträde: 2023-09-20
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 58-59

Anslaget: 2023-09-21
Tas ner: 2023-10-14
Datum för sammanträde: 2023-09-21
Organ/nämnd: Äldrenämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 25-27

Detaljplaner

Anslaget: 2023-09-15
Tas ner: 2023-10-17
Dp 233 Sörstafors Bruk
Kungörelse

Övriga anslag

Det finns inga meddelanden just nu