Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • vissa detaljplaner i olika skeden av detaljplaneprocessen
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Det finns inga kallelser just nu

Anslag av protokoll

Anslaget: 2024-06-25
Tas ner: 2024-07-17
Datum för sammanträde: 2024-06-18
Organ/nämnd: Äldrenämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 37-43
Länk till fil: 2024-06-18 Protokoll äldrenämnden.pdf

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2024-06-14
Tas ner: 2024-09-13
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2024-06-20
Tas ner: 2024-07-18
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2024-06-06
Tas ner: 2024-09-27
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: