Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • detaljplaner som antagits
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Det finns inga kallelser just nu

Anslag av protokoll

Anslaget: 2020-12-29
Tas ner: 2021-01-20
Datum för sammanträde: 2020-12-17
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 122-136
Länk till fil: 2020-12-17 Protokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf

Anslaget: 2021-01-12
Tas ner: 2021-02-04
Datum för sammanträde: 2021-01-11
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 1-4

Anslaget: 2021-01-14
Tas ner: 2021-02-05
Datum för sammanträde: 2021-01-12
Organ/nämnd: Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
Förvaringsplats av protokoll: Nibblesbackevägen 9 D, Köping
Paragrafer: §§ 171-189

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2020-11-16
Tas ner: 2021-02-16
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet