Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • vissa detaljplaner i olika skeden av detaljplaneprocessen
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Kommunfullmäktige
Anslaget: 2022-11-18
Tas ner: 2022-11-29
Datum för sammanträde: 2022-11-28

Länk till fil: Agenda till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-11-28.pdf

Anslag av protokoll

Anslaget: 2022-11-25
Tas ner: 2022-12-18
Datum för sammanträde: 2022-11-22
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 97-105
Länk till fil: 2022-11-22 Protokoll barn- och utbildningsnämnden.pdf

Anslaget: 2022-11-09
Tas ner: 2022-12-01
Datum för sammanträde: 2022-11-08
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 81-85 & 89

Anslaget: 2022-11-18
Tas ner: 2022-12-11
Datum för sammanträde: 2022-11-17
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 104-115
Länk till fil: 2022-11-17 Protokoll bygg- och miljönämnden.pdf

Anslaget: 2022-11-11
Tas ner: 2022-12-04
Datum för sammanträde: 2022-11-10
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 90

Anslaget: 2022-11-07
Tas ner: 2022-11-29
Datum för sammanträde: 2022-10-31
Organ/nämnd: Kommunfullmäktige
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 126-148
Länk till fil: Kommunfullmäktige 2022-10-31.pdf

Anslaget: 2022-11-15
Tas ner: 2022-12-07
Datum för sammanträde: 2022-11-14
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 217-236
Länk till fil: 2022-11-14 Kommunstyrelsens protokoll.pdf

Anslaget: 2022-11-10
Tas ner: 2022-12-02
Datum för sammanträde: 2022-11-07
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 190-191

Anslaget: 2022-11-25
Tas ner: 2022-12-17
Datum för sammanträde: 2022-11-24
Organ/nämnd: Socialnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 81-88
Länk till fil: 2022-11-24 - Protokoll socialnämnden.pdf

Anslaget: 2022-11-16
Tas ner: 2022-12-08
Datum för sammanträde: 2022-11-15
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 185-196

Anslaget: 2022-11-17
Tas ner: 2022-12-09
Datum för sammanträde: 2022-11-16
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 124

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2022-08-26
Tas ner: 2022-11-26
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2022-11-25
Tas ner: 2023-02-25
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet