Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • detaljplaner som antagits
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Barn- och utbildningsnämnden
Anslaget: 2021-10-13
Tas ner: 2021-10-20
Datum för sammanträde: 2021-10-19

Länk till fil: 2021-10-19 Kallelse barn- och utbildningsnämnden.pdf

Kommunfullmäktige
Anslaget: 2021-10-15
Tas ner: 2021-10-26
Datum för sammanträde: 2021-10-25

Länk till fil: Agenda till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober.pdf

Kultur- och fritidsnämnden
Anslaget: 2021-10-15
Tas ner: 2021-10-21
Datum för sammanträde: 2021-10-20

Länk till fil: Kallelse till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2021-10-20.pdf

Socialnämnden
Anslaget: 2021-10-14
Tas ner: 2021-10-22
Datum för sammanträde: 2021-10-21

Länk till fil: 2021-10-21 Kallelse socialnämnden.pdf

Tekniska nämnden
Anslaget: 2021-10-15
Tas ner: 2021-10-21
Datum för sammanträde: 2021-10-20

Länk till fil: Kallelse till tekniska nämnd sammanträde 2021-10-20.pdf

Anslag av protokoll

Anslaget: 2021-09-24
Tas ner: 2021-10-17
Datum för sammanträde: 2021-09-21
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § § 69-79
Länk till fil: 2021-09-21 Protokoll barn- och utbildningsnämnden.pdf

Anslaget: 2021-10-06
Tas ner: 2021-10-29
Datum för sammanträde: 2021-10-05
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 55

Anslaget: 2021-09-24
Tas ner: 2021-10-17
Datum för sammanträde: 2021-09-23
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 79, 81-90
Länk till fil: 2021-09-23 Protokoll bygg- och miljönämnden.pdf

Anslaget: 2021-10-05
Tas ner: 2021-10-28
Datum för sammanträde: 2021-09-27
Organ/nämnd: Kommunfullmäktige
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § § 94-123
Länk till fil: 2021-09-27 Kommunfullmäktiges protokoll.pdf

Anslaget: 2021-10-14
Tas ner: 2021-11-06
Datum för sammanträde: 2021-10-11
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 192-217
Länk till fil: 2021-10-11 Protokoll kommunstyrelsen.pdf

Anslaget: 2021-09-24
Tas ner: 2021-10-19
Datum för sammanträde: 2021-09-16
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens personalutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 15-16

Anslaget: 2021-09-27
Tas ner: 2021-10-20
Datum för sammanträde: 2021-09-22
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 91-102
Länk till fil: 2021-09-22 Protokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf

Anslaget: 2021-09-29
Tas ner: 2021-10-22
Datum för sammanträde: 2021-09-23
Organ/nämnd: Socialnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 63-72
Länk till fil: 2021-09-23 Protokoll socialnämnden.pdf

Anslaget: 2021-09-29
Tas ner: 2021-10-22
Datum för sammanträde: 2021-09-28
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 183-189

Anslaget: 2021-10-13
Tas ner: 2021-11-05
Datum för sammanträde: 2021-10-12
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 193-199

Anslaget: 2021-09-24
Tas ner: 2021-10-19
Datum för sammanträde: 2021-09-22
Organ/nämnd: Tekniska nämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 116-128
Länk till fil: 2021-09-22 Protokoll tekniska nämnden.pdf

Anslaget: 2021-09-16
Tas ner: 2021-10-23
Datum för sammanträde: 2021-09-15
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 108-109

Anslaget: 2021-10-15
Tas ner: 2021-11-09
Datum för sammanträde: 2021-10-12
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § § 121, 131

Anslaget: 2021-10-15
Tas ner: 2021-11-06
Datum för sammanträde: 2021-10-12
Organ/nämnd: Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
Förvaringsplats av protokoll: Nibblesbackevägen 9 D, Köping
Paragrafer: §§ 154-160

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2021-09-09
Tas ner: 2021-12-09
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet