Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • detaljplaner som antagits
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Det finns inga kallelser just nu

Anslag av protokoll

Anslaget: 2019-09-26
Tas ner: 2019-10-19
Datum för sammanträde: 2019-09-24
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 54-66
Länk till fil: 2019-09-24 Protokoll Barn- och utbildningsnämnden.pdf

Anslaget: 2019-09-26
Tas ner: 2019-10-22
Datum för sammanträde: 2019-09-26
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 89-103
Länk till fil: 2019-09-26 Protokoll bygg- och miljönämnd.pdf

Anslaget: 2019-10-03
Tas ner: 2019-10-25
Datum för sammanträde: 2019-09-30
Organ/nämnd: Kommunfullmäktige
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 81-108
Länk till fil: 2019-09-30 protokoll kommunfullmäktige.pdf

Anslaget: 2019-10-10
Tas ner: 2019-11-02
Datum för sammanträde: 2019-10-07
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 155

Anslaget: 2019-09-26
Tas ner: 2019-10-18
Datum för sammanträde: 2019-09-11
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens personalutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 9-10

Anslaget: 2019-10-02
Tas ner: 2019-10-25
Datum för sammanträde: 2019-09-25
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 76-88
Länk till fil: 2019-09-25 Protokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf

Anslaget: 2019-09-23
Tas ner: 2019-10-15
Datum för sammanträde: 2019-09-19
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 55

Anslaget: 2019-10-03
Tas ner: 2019-10-25
Datum för sammanträde: 2019-09-24
Organ/nämnd: Mälardalens- brand och räddningsförbund (MBR)
Förvaringsplats av protokoll: Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Paragrafer: §§ 67-91

Anslaget: 2019-09-27
Tas ner: 2019-10-21
Datum för sammanträde: 2019-09-26
Organ/nämnd: Socialnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 82-99
Länk till fil: 2019-09-26 Protokoll socialnämnden.pdf

Anslaget: 2019-10-01
Tas ner: 2019-10-24
Datum för sammanträde: 2019-10-01
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 259-263

Anslaget: 2019-09-27
Tas ner: 2019-10-19
Datum för sammanträde: 2019-09-24
Organ/nämnd: Tekniska nämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 75-95
Länk till fil: 2019-09-24 Protokoll tekniska nämnden.pdf

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Det finns inga meddelanden just nu