Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • detaljplaner som antagits
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Det finns inga kallelser just nu

Anslag av protokoll

Anslaget: 2020-01-15
Tas ner: 2020-02-08
Datum för sammanträde: 2020-01-14
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 1, 6

Anslaget: 2020-01-10
Tas ner: 2020-02-01
Datum för sammanträde: 2020-01-09
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 1-4

Anslaget: 2020-01-17
Tas ner: 2020-02-10
Datum för sammanträde: 2020-01-17
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 5

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2020-01-07
Tas ner: 2020-01-31
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet