Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • detaljplaner som antagits
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Det finns inga kallelser just nu

Anslag av protokoll

Anslaget: 2021-07-07
Tas ner: 2021-07-30
Datum för sammanträde: 2021-07-06
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 147
Länk till fil: 2021-07-06 Protokoll kommunstyrelsen.pdf

Anslaget: 2021-07-13
Tas ner: 2021-08-05
Datum för sammanträde: 2021-07-13
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens personalutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 13

Anslaget: 2021-07-13
Tas ner: 2021-08-05
Datum för sammanträde: 2021-07-13
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 130-134

Anslaget: 2021-07-07
Tas ner: 2021-07-30
Datum för sammanträde: 2021-07-06
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 91

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2021-05-06
Tas ner: 2021-08-06
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2021-07-02
Tas ner: 2021-10-03
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet