Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • detaljplaner som antagits
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Kommunfullmäktige
Anslaget: 2019-06-13
Tas ner: 2019-06-21
Datum för sammanträde: 2019-06-17

Länk till fil: 2019-06-17 Kallelse kommunfullmäktige.pdf

Anslag av protokoll

Anslaget: 2019-05-28
Tas ner: 2019-06-20
Datum för sammanträde: 2019-05-28
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 29

Anslaget: 2019-06-13
Tas ner: 2019-07-06
Datum för sammanträde: 2019-06-13
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2019-06-04
Tas ner: 2019-06-27
Datum för sammanträde: 2019-05-27
Organ/nämnd: Kommunfullmäktige
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 61-68
Länk till fil: 2019-05-27 protokoll Kommunfullmäktige.pdf

Anslaget: 2019-06-07
Tas ner: 2019-06-30
Datum för sammanträde: 2019-06-03
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 124-150
Länk till fil: 2019-06-03 Kommunstyrelsens protokoll.pdf

Anslaget: 2019-05-29
Tas ner: 2019-06-21
Datum för sammanträde: 2019-05-27
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 95, 101

Anslaget: 2019-05-27
Tas ner: 2019-06-19
Datum för sammanträde: 2019-05-22
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 45-57
Länk till fil: 2019-05-22 Protokoll kultur- och fritidsnämnden.pdf

Anslaget: 2019-06-04
Tas ner: 2019-06-27
Datum för sammanträde: 2019-05-28
Organ/nämnd: Mälardalens- brand och räddningsförbund (MBR)
Förvaringsplats av protokoll: Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Paragrafer: § 43-66

Anslaget: 2019-05-28
Tas ner: 2019-06-20
Datum för sammanträde: 2019-05-23
Organ/nämnd: Socialnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 38-46
Länk till fil: 2019-05-23 Protokoll socialnämnden.pdf

Anslaget: 2019-06-14
Tas ner: 2019-07-07
Datum för sammanträde: 2019-06-13
Organ/nämnd: Socialnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 47-62
Länk till fil: 2019-06-13 Protokoll socialnämnden..pdf

Anslaget: 2019-06-05
Tas ner: 2019-06-28
Datum för sammanträde: 2019-06-04
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 159-166, 174

Anslaget: 2019-06-11
Tas ner: 2019-07-03
Datum för sammanträde: 2019-06-11
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 47

Anslaget: 2019-05-28
Tas ner: 2019-06-20
Datum för sammanträde: 2019-05-14
Organ/nämnd: Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
Förvaringsplats av protokoll: Nibblesbackevägen 9D, Köping
Paragrafer: § 82-105

Anslaget: 2019-06-12
Tas ner: 2019-07-13
Datum för sammanträde: 2019-06-11
Organ/nämnd: Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
Förvaringsplats av protokoll: Nibblesbackevägen 9 D, Köping
Paragrafer: §§ 106-147

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2019-03-26
Tas ner: 2019-06-26
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2019-03-26
Tas ner: 2019-06-26
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2019-03-26
Tas ner: 2019-06-26
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2019-03-26
Tas ner: 2019-06-22
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet