Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges möte
  • anslag om justerade protokoll
  • detaljplaner som är ute för samråd
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Anslaget: 2018-12-10
Tas ner: 2018-12-18
Datum för sammanträde: 2018-12-17

Länk till fil: 2018-12-17 Kallelse kommunfullmäktige.pdf

Anslag av protokoll

Anslaget: 2018-12-13
Tas ner: 2019-01-05
Datum för sammanträde: 2018-12-11
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 80-86

Anslaget: 2018-11-29
Tas ner: 2018-12-22
Datum för sammanträde: 2018-11-27
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 67-70

Anslaget: 2018-12-07
Tas ner: 2018-12-30
Datum för sammanträde: 2018-12-05
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 71

Anslaget: 2018-11-28
Tas ner: 2018-12-21
Datum för sammanträde: 2018-11-28
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 89-102

Anslaget: 2018-12-17
Tas ner: 2019-01-08
Datum för sammanträde: 2018-12-12
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämnskansliet
Paragrafer: §§ 79-88

Anslaget: 2018-12-04
Tas ner: 2018-12-28
Datum för sammanträde: 2018-11-26
Organ/nämnd: Kommunfullmäktige
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 137-161

Anslaget: 2018-12-06
Tas ner: 2018-12-29
Datum för sammanträde: 2018-12-03
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 203-228

Anslaget: 2018-11-29
Tas ner: 2018-12-22
Datum för sammanträde: 2018-11-26
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 166-186

Anslaget: 2018-12-04
Tas ner: 2018-12-29
Datum för sammanträde: 2018-11-21
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens personalutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 18-19

Anslaget: 2018-12-07
Tas ner: 2018-12-30
Datum för sammanträde: 2018-12-05
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 70-81

Anslaget: 2018-11-27
Tas ner: 2018-12-20
Datum för sammanträde: 2018-11-27
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 319-338

Anslaget: 2018-12-04
Tas ner: 2018-12-27
Datum för sammanträde: 2018-12-04
Organ/nämnd: Socialnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 339-341

Anslaget: 2018-12-13
Tas ner: 2019-01-07
Datum för sammanträde: 2018-12-10
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 152-168

Anslaget: 2018-12-13
Tas ner: 2019-01-04
Datum för sammanträde: 2018-12-12
Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarnämnden
Paragrafer: §§ 74 - 82

Detaljplaner

Anslaget: 2018-11-13
Tas ner: 2019-01-01
Dp 227 Näslundskolan
Kungörelse

Övriga anslag

Anslaget: 2018-10-11
Tas ner: Inget avpubliceringsdatum angett
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2018-10-12
Tas ner: Inget avpubliceringsdatum angett
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2018-10-12
Tas ner: Inget avpubliceringsdatum angett
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2018-10-12
Tas ner: Inget avpubliceringsdatum angett
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2018-10-12
Tas ner: Inget avpubliceringsdatum angett
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2018-10-12
Tas ner: Inget avpubliceringsdatum angett
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet

Anslaget: 2018-11-20
Tas ner: 2019-02-19
Kungörelse
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet