Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • vissa detaljplaner i olika skeden av detaljplaneprocessen
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Kolbäcksådalens pensionsförbund
Anslaget: 2023-02-13
Tas ner: Inget avpubliceringsdatum angett
Datum för sammanträde: 2023-02-16

Länk till fil: Kallelse Kolbäcksådalens Pensionsförbund 2023-02-16.pdf

Kommunfullmäktige
Anslaget: 2023-02-10
Tas ner: Inget avpubliceringsdatum angett
Datum för sammanträde: 2023-02-20

Länk till fil: Agenda till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-20.pdf

Kommunfullmäktige
Anslaget: 2023-03-17
Tas ner: 2023-03-27
Datum för sammanträde: 2023-03-27

Länk till fil: Agenda till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-03-27.pdf

Anslag av protokoll

Anslaget: 2022-12-16
Tas ner: Inget avpubliceringsdatum angett
Datum för sammanträde: 2022-12-13
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 106-113
Länk till fil: 2022-12-13 Protokoll barn- och utbildningsnämnden.pdf

Anslaget: 2023-03-21
Tas ner: 2023-04-12
Datum för sammanträde: 2023-03-14
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 17-24
Länk till fil: 2023-03-14 Protokoll barn- och utbildningsnämnden.pdf

Anslaget: 2023-03-14
Tas ner: 2023-04-07
Datum för sammanträde: 2023-03-09
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 17-26
Länk till fil: 2023-03-09 Protokoll bygg- och miljönämnden.pdf

Anslaget: 2023-03-16
Tas ner: 2023-04-07
Datum för sammanträde: 2023-03-13
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 33-61
Länk till fil: 2023-03-13 kommunstyrelsens protokoll.pdf

Anslaget: 2023-03-17
Tas ner: 2023-04-08
Datum för sammanträde: 2023-03-15
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 27-35
Länk till fil: 230315 Protokoll Kultur- och fritidsnämnden.pdf

Anslaget: 2023-03-08
Tas ner: 2023-03-31
Datum för sammanträde: 2023-03-01
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 17

Anslaget: 2023-03-08
Tas ner: 2023-03-29
Datum för sammanträde: 2023-03-07
Organ/nämnd: Social- och arbetsmarknadsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 23-31
Länk till fil: 2023-03-07 Protokoll social- och arbetsmarkndsanämnden.pdf

Anslaget: 2023-03-08
Tas ner: 2023-03-29
Datum för sammanträde: 2023-03-07
Organ/nämnd: Social- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 33

Anslaget: 2023-03-08
Tas ner: 2023-03-29
Datum för sammanträde: 2023-03-07
Organ/nämnd: Social- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 32

Anslaget: 2023-03-14
Tas ner: 2023-04-05
Datum för sammanträde: 2023-03-14
Organ/nämnd: Social- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 34-38

Anslaget: 2023-03-21
Tas ner: 2023-04-12
Datum för sammanträde: 2023-03-15
Organ/nämnd: Tekniska nämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 17-33
Länk till fil: 2023-03-15 Protokoll Tekniska nämnden.pdf

Anslaget: 2023-03-08
Tas ner: 2023-03-30
Datum för sammanträde: 2023-03-08
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 17

Anslaget: 2023-03-14
Tas ner: 2023-04-05
Datum för sammanträde: 2023-03-09
Organ/nämnd: Äldrenämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 21-26
Länk till fil: 2023-03-09 Protokoll äldrenämnden.pdf

Detaljplaner

Anslaget: 2023-03-17
Tas ner: 2023-04-17
Dp 233 Sörstafors Bruk
Kungörelse

Övriga anslag

Det finns inga meddelanden just nu