Fler webbplatser

Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • kallelsen till kommunfullmäktiges och nämndernas möten
  • anslag om justerade protokoll
  • vissa detaljplaner i olika skeden av detaljplaneprocessen
  • övriga tillkännagivanden

Kallelser till sammanträden

Barn- och utbildningsnämnden
Anslaget: 2024-04-19
Tas ner: 2024-04-30
Datum för sammanträde: 2024-04-23

Länk till fil: Agenda till barn- och utbildningsnämnden 2024-04-23.pdf

Bygg- och miljönämnden
Anslaget: 2024-04-12
Tas ner: 2024-04-25
Datum för sammanträde: 2024-04-18

Länk till fil: Kallelse till bygg- och miljönämnden sammanträde 2024-04-18.pdf

Kommunfullmäktige
Anslaget: 2024-04-19
Tas ner: 2024-05-06
Datum för sammanträde: 2024-04-29

Länk till fil: Agenda till kommunfullmäktiges sammanträde 2024-04-29.pdf

Kommunstyrelsen
Anslaget: 2024-04-12
Tas ner: 2024-04-22
Datum för sammanträde: 2024-04-15

Länk till fil: Kommunstyrelsen 2024-04-15.pdf

Kultur- och fritidsnämnden
Anslaget: 2024-04-19
Tas ner: 2024-05-01
Datum för sammanträde: 2024-04-24

Länk till fil: Agenda till kultur- och fritidsnämnden 2024-04-24.pdf

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Anslaget: 2024-04-12
Tas ner: 2024-04-23
Datum för sammanträde: 2024-04-16

Länk till fil: Agenda till social- och arbetsmarknadsnämnden 2024-04-16.pdf

Äldrenämnden
Anslaget: 2024-04-12
Tas ner: 2024-04-25
Datum för sammanträde: 2024-04-18

Länk till fil: 2024-04-18 Kallelse till äldrenämnden .pdf

Anslag av protokoll

Anslaget: 2024-04-04
Tas ner: 2024-04-27
Datum för sammanträde: 2024-03-26
Organ/nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 21-28
Länk till fil: 2024-03-26 Protokoll barn- och utbildningsnämnden.pdf

Anslaget: 2024-04-18
Tas ner: 2024-05-10
Datum för sammanträde: 2024-04-18
Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 33 - 38
Länk till fil: 2024-04-18 Protokoll bygg- och miljönämnden.pdf

Anslaget: 2024-04-05
Tas ner: 2024-04-26
Datum för sammanträde: 2024-03-25
Organ/nämnd: Kommunfullmäktige
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 31 - 64
Länk till fil: Kommunfullmäktige 2024-03-25.pdf

Anslaget: 2024-04-18
Tas ner: 2024-05-10
Datum för sammanträde: 2024-04-15
Organ/nämnd: Kommunstyrelsen
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 69 - 98
Länk till fil: 2024-04-15 kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll.pdf

Anslaget: 2024-04-10
Tas ner: 2024-05-01
Datum för sammanträde: 2024-04-02
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 71

Anslaget: 2024-04-17
Tas ner: 2024-05-09
Datum för sammanträde: 2024-04-08
Organ/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 84

Anslaget: 2024-04-03
Tas ner: 2024-04-25
Datum för sammanträde: 2024-04-27
Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 16-27
Länk till fil: 240327 Protokoll Kultur- och fritidsnämnden.pdf

Anslaget: 2024-04-08
Tas ner: 2024-04-30
Datum för sammanträde: 2024-04-03
Organ/nämnd: Social- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 42-46

Anslaget: 2024-04-17
Tas ner: 2024-05-09
Datum för sammanträde: 2024-04-17
Organ/nämnd: Social- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 50-55

Anslaget: 2024-04-03
Tas ner: 2024-04-25
Datum för sammanträde: 2024-03-27
Organ/nämnd: Tekniska nämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: §§ 30 - 45
Länk till fil: 2024-03-27 Protokoll Tekniska nämnden.pdf

Anslaget: 2024-04-08
Tas ner: 2024-04-30
Datum för sammanträde: 2024-04-08
Organ/nämnd: Tekniska nämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 33

Anslaget: 2024-04-03
Tas ner: 2024-04-25
Datum för sammanträde: 2024-03-26
Organ/nämnd: Valnämnden
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 14 - 17
Länk till fil: Protokoll 2024-03-26.pdf

Anslaget: 2024-04-18
Tas ner: 2024-05-10
Datum för sammanträde: 2024-04-18
Organ/nämnd: Äldrenämndens arbetsutskott
Förvaringsplats av protokoll: Nämndkansliet
Paragrafer: § 14

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Det finns inga meddelanden just nu