Fler webbplatser
Samhällsplanering

Processen för ny Näslunds­skola fort­sätter – tids­planen upp­daterad

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: Anders Almroth
Befattning: Avdelningschef för fastighet
Telefon: 0220-24340
E-post: anders.almroth@hallstahammar.se
Besöksadress: Nibblegatan 19-21, Hallstahammar

Namn: Anders Almroth
Befattning: Förvaltningschef för tekniska förvaltningen
Telefon: 0220-24340
E-post: anders.almroth@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Vid kommun­fullmäktiges möte den 24 oktober 2019 fattade man ett nytt inriktnings­­beslut för Näslunds­skolan. Kommun­fullmäktige beslutade att man ska arbeta vidare med det ny­byggnads­­förslag som inne­bär att man ut­ökar den tidigare tänkta ut­byggnaden.

Programskiss över Näslundsskolans tänkta nybyggnationFörstora bilden

Större skola i två plan

Skolan, (som idag är en enplansbyggnad på 2519 kvadratmeter) får med nybyggnationen en sammanlagd yta på 4477 kvadrat­meter. Den nya skolan byggs i två plan.

Med detta beslut får vi en modern och funktionell skola med plats för två paralleller, det vill säga två klasser per årskurs, för årskurserna F-6, och där all undervisning sker på skolan, i alla ämnen utifrån aktuell läroplan, Lgr11, säger tekniska nämndens ordförande Marijo Edlund (S).

I och med att ytan utökas behöver också investeringsbudgeten öka med 20 miljoner kronor till 104 miljoner kronor.

Preliminär tidsplan planerar för skolstart i nya skolan höstterminen 2022

Inflyttning i ny skola är nu preliminärt planerad till sommaren 2022 och till skolstarten läsåret 2022/2023 ska eleverna gå i den nybyggda Näslundskolan. Till dess att den nya skolan står på plats kommer undervisningen för Näslundsskolans elever att fortsätta som nu i Fredhemskolans lokaler. Och som tidigare får eleverna skolskjuts från Näs till Fredhem.

Så här ser den preliminära tidsplanen för det fortsatta arbetet ut:

 1. Systemprojektering (januari-juni 2020).
 2. Framtagning av förfrågningsunderlag inför offentlig upphandling
  (februari-april 2020).
 3. Rivningslov och bygglov söks (mars-april 2020).
 4. Upphandling av totalentreprenör enligt lagen om offentlig upphandling
  (maj-juni 2020).
 5. Rivning (september-november 2020).
 6. Planerad byggstart (november 2020).
 7. Byggtid (november 2020-mars 2022).
 8. Besiktning och åtgärder av eventuella besiktningsanmärkningar
  (april-maj 2022).
 9. Inflyttning i Näslundsskolan (maj-juni 2022).
 10. Verksamheten startar och undervisningen kommer igång (augusti 2022).

Observera att denna tidsplan är preliminär och justeringar kan komma att ske.

Följ processen här på webben

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta kommuens fastighetschef eller förvaltnimgschefen för tekniska förvaltningen.

Skolbarn som samarbetar